Subsidie voor betere opsporing van teruggekeerde longkanker

Onderzoekers van het Radboudumc en Amsterdam UMC ontvangen 2,5 miljoen euro subsidie voor veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMW. Hiermee gaan ze onderzoeken of ze teruggekeerde longkanker eerder kunnen opsporen door de inzet van PET/CT-scans bij de nacontroles van behandelde patiënten. "Mogelijk leidt dit tot snellere vervolgbehandeling en een langere overleving", aldus Iris Walraven, hoofdonderzoeker van het Radboudumc.

Na de diagnose krijgen veel longkankerpatiënten een behandeling die gericht is op genezing. Helaas keert bij een aanzienlijk deel van hen na de behandeling de kanker toch terug. Een team onderzoekers onder leiding van Iris Walraven (klinisch epidemioloog) van het Radboudumc en Annemarie Becker (longarts) van Amsterdam UMC gaat nu uitzoeken of die opsporing van uitzaaiingen beter kan. Walraven: "We gaan kijken of een PET/CT-scan betere resultaten geeft dan alleen een CT-scan. Daarmee kun je namelijk uitzaaiingen buiten de longen zien. Zo kunnen we behandelingen gericht op genezing eerder starten. We gaan onderzoeken of de inzet van PET/CT-scans bij de nacontroles de vooruitzichten en overleving van longkankerpatiënten verbetert."

Kwaliteit van leven

In Nederland bestaan de nacontroles van longkankerpatiënten uit CT-scans van de longen. Een CT-scan kan alleen uitzaaiingen in de borstkas aantonen, terwijl het risico op uitzaaiingen elders in het lichaam groter is. Deze uitzaaiingen worden hierdoor vaak in een laat stadium ontdekt, waardoor er minder behandelmogelijkheden zijn. Becker licht toe: "De laatste jaren zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen flink verbeterd, bijvoorbeeld dankzij heel gerichte bestraling van uitzaaiingen, immuuntherapie of een operatie. Dit vergroot de kans op langdurige overleving met een goede kwaliteit van leven. Maar daarvoor moet een arts de uitzaaiingen wel vinden. We zijn dan ook heel blij met deze subsidie om te onderzoeken of dit met behulp van een PET-CT scan effectiever kan."

Voor de studie krijgen de onderzoekers van Radboudumc en Amsterdam UMC 2,5 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en ZonMW via de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Met het geld worden naast de onderzoekskosten ook de zorgkosten van de behandeling gedurende het onderzoek bekostigd. De ingreep wordt immers nog niet vanuit de basisverzekering vergoed. Na afloop van de studie neemt het Zorginstituut op basis van het wetenschappelijk bewijs direct een beslissing of de behandeling werkt. Is dat het geval, dan wordt de behandeling vergoed via de basisverzekering. Aan de studie van het Radboudumc en Amsterdam UMC doen ook 24 andere ziekenhuizen in Nederland mee.

Door: Nationale Zorggids