Luchtkwaliteit Nederland in 2021 vrijwel hetzelfde als in 2020

Ook in 2021 voldoet Nederland voor wegverkeer aan de Europese grenswaarden voor de  concentratie van stikstofdioxide in de lucht op leefniveau. Voor fijnstof is dat ook het geval langs de wegen in Nederland, met uitzondering van een weggedeelte in Velsen. Op enkele woonlocaties in gebieden met intensieve veehouderijen zijn de grenswaarden van fijnstof in 2021 nog steeds overschreden; iets meer dan in 2020. Dit meldt het RIVM.

De lage concentraties voor stikstofdioxide en fijnstof in 2020 en 2021 komen onder andere door de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. In 2021 zijn de concentraties hoger dan in 2020, waardoor er iets meer overschrijdingen berekend zijn. Dit komt mogelijk doordat er in 2021 meer verkeer en meer economische activiteit was dan in 2020.

Verwachting dat luchtkwaliteit nog verbetert

De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert. Dat komt doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof zullen uitstoten. Zo worden bijvoorbeeld elk jaar oudere auto’s vervangen door nieuwere die minder stikstofoxiden uitstoten. In 2030 worden de Europese grenswaarden die nu voor stikstofdioxiden en fijnstof gelden naar verwachting niet meer overschreden. Tegen die tijd zullen er nog meer maatregelen genomen zijn om de luchtkwaliteit en het klimaat te verbeteren.

Advieswaarden WHO uit 2021 niet gehaald

Een ander beeld ontstaat als wordt gerekend met de nieuwe, lagere advieswaarden van de WHO uit 2021. Dan zijn veel inwoners in 2021 blootgesteld geweest aan concentraties boven de advieswaarden. Deze waarden zijn nu niet in Nederlandse wetgeving opgenomen.

Luchtkwaliteit belangrijk voor gezondheid

Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Zelfs bij concentraties onder de Europese grenswaarden is luchtvervuiling schadelijk. De Nederlandse overheid wil daarom de luchtkwaliteit verbeteren. Ze heeft hiervoor in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten met een deel van de gemeenten en alle provincies. Hierin is afgesproken om de gezondheidseffecten van luchtvervuiling door Nederlandse bronnen in 2030 met 50 procent te verminderen.

Door: Nationale Zorggids