Erasmus MC: 'Fijn dat wij met deze zorg door kunnen gaan'

De minister van VWS heeft vandaag het voorgenomen besluit bekend gemaakt dat de operaties en interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking geconcentreerd worden in het Erasmus MC en het UMCG. Het is goed dat er daarmee duidelijkheid is gekomen voor patiënten, ouders en behandelaars. Dat meldt het Erasmus MC. 

Wij beseffen tegelijkertijd dat het de andere centra, waar hartchirurgen, (kinder)interventiecardiologen, OK-assistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen jarenlang met hart en ziel deze operaties en interventies hebben verricht, zwaar valt om dit niet langer in hun vertrouwde kliniek te kunnen doen.

Samenwerking intensiveren

We zullen er alles aan doen om de samenwerking met alle betrokken partijen te intensiveren op een wijze die recht doet aan alle partijen. En om zo te waarborgen dat voor alle kinderen in Nederland de kinderhartzorg én de kinder-IC-zorg bereikbaar en toegankelijk blijft.

Door: Nationale Zorggids