Normal_rss_entry-374294

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, wordt daar de komende tijd op diverse 'fronten' aan gewerkt. Er komt onder meer een Actieplan Leveringszekerheid drinkwater, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Dat moet op korte termijn leiden tot extra capaciteit om water te winnen. Daarnaast wordt ingezet op waterbesparing.

"Dat vraagt wat van ons allemaal, bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met ons drinkwater", zegt Harbers.

De minister zegt dit in reactie op het maandag verschenen rapport van het RIVM, dat stelt dat de beschikbaarheid van drinkwater nu al regionaal onder druk staat. Als er niets wordt gedaan, kan dit in 2030 voor heel Nederland gelden. Het RIVM adviseert het ministerie, gemeentekoepel VNG, provinciekoepel IPO, de drinkwaterbedrijven en de Vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin om samen de knelpunten in de waterbeschikbaarheid aan te pakken.

Periode tussen 2023 tot 2030

Met Vewin en het IPO gaat het ministerie van IenW een Actieplan Leveringszekerheid opstellen, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer. Dat plan moet de levering van drinkwater in de periode tussen 2023 tot 2030 waarborgen. Dat plan moet er eind dit jaar liggen.

"We moeten voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben, nu en in de toekomst", zegt Harbers. "Nu kunnen drinkwaterbedrijven niet altijd aan de volledige drinkwatervraag voldoen, bijvoorbeeld bij piekmomenten tijdens droogte. Met het actieplan willen we deze knelpunten oplossen."

Vooraf uitgebreid onderzoek

Voor het actieplan wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar beprijzing. De voor- en nadelen van duurder water en/of hogere waterbelasting worden daarbij in kaart gebracht, zegt een woordvoerder van Harbers. Daarover is nog geen besluit genomen.

Daarnaast moet meer worden ingezet op waterbesparing. Het kabinet heeft eerder in "Water en Bodem sturend" de ambitie opgenomen dat het gebruik van drinkwater door alle gebruikers met 20 procent wordt verminderd.

Grote landelijke campagne

Op dit moment is geen grote landelijke campagne gepland om Nederlanders op te roepen extra zuinig met water te zijn. Bij droogte hebben drinkwaterbedrijven dat eerder, met eigen campagnes, wel gedaan, brengt de woordvoerder in herinnering.

Door: ANP