Tata Steel krijgt pas steun als het zich houdt aan de gezondheid afspraken

Het kabinet mag pas steun geven aan Tata Steel om te verduurzamen als daar ook "harde afdwingbare prestatieafspraken" over het terugdringen van gezondheidsschade bij horen. Dat staat in een motie die de Tweede Kamer dinsdag heeft aangenomen. De Kamer wil ook "continue metingen" om te kijken of de staalfabriek zich aan de afspraken over gezondheid houdt.

Het gaat om de zogeheten maatwerkafspraken waarbij het kabinet geld aan Tata geeft om de staalfabriek te helpen minder vervuilend te worden. Gesprekken over die afspraken lopen nog. Hoeveel geld Tata precies zou krijgen, is niet bekend.

Gezondheid moet hoe dan ook "een prominente plaats" krijgen in afspraken met Tata, schreef demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat vorige week. "De gezondheidsproblematiek in de IJmond is dermate urgent dat uitstel van verdere actie hierop onverantwoord zou zijn."

Door: ANP