Normal_pexels-pixabay-259100__1_
Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook in 2024 uit. Dat valt op te maken uit de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. De herberekening stond eerder op de planning voor 1 januari 2024, nadat die in 2023 was uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog nader te informeren over dit besluit. Dit meldt KNMP.
De dekking voor 2023 wordt gevonden in het achterblijven van de prijsstijging in de apotheekzorg bij de algehele inflatie. In 2024 wordt een groot deel van de dekking gevonden in het beperken van de volumegroei van het algemene budget voor de verzekerde zorg (Zvw).

Verlaging vergoeding

Met de GVS-herberekening zou naar verwachting een groot deel van de vergoedingslimieten van geneesmiddelen worden verlaagd. Als een fabrikant zijn geneesmiddelenprijzen niet tot onder die nieuwe limieten zou verlagen, leidt dat tot een bijbetaling of een wisseling voor de patiënt. Daarover trok de KNMP, samen met de koepels van voorschrijvers, aan de bel. Apothekers maken zich onder meer zorgen over nieuwe administratieve lasten en extra zorglasten. In gezamenlijkheid met voorschrijvers stelde de KNMP voor om te komen tot nieuwe criteria voor een effectieve clusterindeling. Die moet ten behoeve komen van de veiligheid van patiënten en het verminderen van administratieve lasten voor zorgverleners.
 
Eerder verzocht de Tweede Kamer de bewindspersoon om ervoor te zorgen dat het alternatief voor de GVS-herberekening niet ten laste zou komen van kwetsbare patiënten. De Tweede Kamer ontvangt van minister Kuipers nog nadere toelichting over zijn besluit om de GVS-herberekening ook in 2024 niet te laten doorvoeren.
 
Door: Nationale Zorggids