'Gemeenten kunnen verschil maken bij gezondere voedingskeuze consument'

Consumenten krijgen vrijwel dagelijks te maken met verleidingen tot ongezond eten. Om het overgewicht onder volwassenen en jeugd omlaag te brengen, heeft het kabinet vijf jaar geleden met maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. Maar vijf jaar later hebben de vrijwillige afspraken niet het gewenste effect gehad. Daarom is een andere aanpak nodig, stelt Ceel Elemans, sectorspecialist Food bij ING. Dit meldt ING.

 

"Het opnemen van een gezondheidscriterium in het lokale vestigingsbeleid van gemeenten kan leiden tot een gezondere samenleving met minder overgewicht", aldus Elemans.

Meer jongeren en volwassenen met overgewicht

Tussentijdse evaluaties van het RIVM tonen aan dat er in het realiseren van de NPA-doelen om overgewicht terug te dringen te weinig vaart zit. Zo is het percentage volwassenen met overgewicht gestegen tot 51 procent, terwijl het doel voor 2040 38 procent is. Bij jeugdigen is dit percentage gestegen naar 16 procent in 2022 tegen het doel van 9 procent.

Op dit moment kunnen gemeenten de verkoop van ongezonde voeding op basis van gezondheidsargumenten niet verbieden. Wanneer zij die bevoegdheid wel krijgen, kunnen gemeenten werk maken van een gezondere voedingsomgeving.

Goede voorlichting

De langlopende discussie over een gezondere leefstijl concentreert zich op de lage prijs van ongezonde voeding en het enorme aanbod van ongezond eten. Hoewel fastfoodketens enige variatie in hun menukaart hebben doorgevoerd, verloopt dit proces traag.

Het kabinet heeft onlangs definitief besloten tot invoering van de Nutriscore die het de consument gemakkelijker moet maken om gezondere voedingskeuzes te maken. Naast aanbod en prijs is goede voorlichting over gezonde voeding cruciaal voor een gedragsverandering van de consument richting een gezonder voedingspatroon, aldus Elemans.

"Het is belangrijk dat gemeenten met die nieuwe wet ‘gezondheid’ centraler gaan stellen in hun vestigingsbeleid. Dit leidt ook tot een diverser winkel- en horeca landschap en dat is dubbele winst voor de consument."

Door: Nationale Zorggids