Normal_chirurgie_instrumenten_operatie_operatiekamer

Door de coronapandemie is er een lichte daling (4 procent) te zien in het aantal transplantaties na overlijden in 2020 (733) in vergelijking met 2019 (770). Bij nier- en levertransplantaties door levende donoren gaat het om een afname van 25 procent. Dit meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

In mei 2020 werd al voorzien dat het aantal transplantaties niet zou toenemen. Vanuit dat perspectief vallen de cijfers uiteindelijk nog mee in dat allesbehalve normale jaar, aldus de NTS. De coronapandemie zorgt voor aanhoudende druk op de zorgcapaciteit en op het transplantatieproces.

Uit de cijfers blijkt verder dat de actieve wachtlijst voor orgaantransplantatie in het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Op 31 december 2020 stonden 1.257 patiënten op de actieve wachtlijst, ten opzichte van 1.271 op 31 december 2019.

Verschillen tussen organen

Wel zijn er verschillen tussen organen. Het aantal patiënten dat wacht op een donorhart is gestegen: van 116 eind 2019 naar 133 eind 2020. De grootste groep actief wachtenden zijn nierpatiënten (in totaal 828 eind 2020). Deze groep is ongeveer gelijk gebleven. Wat de exacte effecten zijn van de coronapandemie op de hoogte van de wachtlijsten vergt nog nader onderzoek.

Coronamaatregelen van grootste belang

“De coronapandemie leidde tot een dip in aantallen transplantaties, zeker in maart, april en mei. Gegeven de complexe omstandigheden hebben er uiteindelijk nog behoorlijk veel donatieprocedures en transplantaties plaatsgevonden. Wij hebben grote waardering voor alle medisch specialisten die in het afgelopen jaar werkelijk alles hebben gedaan om medische zorg te verlenen, waaronder orgaandonatie en transplantaties”, zegt directeur Bernadette Haase van de NTS. “De coronamaatregelen zijn van het grootste belang zodat er voldoende capaciteit overblijft voor reguliere zorg aan patiënten, zoals nier-, lever-, hart- en longtransplantaties.”

Door: Nationale Zorggids