Internationale bijwerkingenweek over belang van melden van start

Deze week is campagne Internationale Bijwerkingenweek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Bijwerkingencentrum Lareb doen namens Nederland mee. Doel van de week is aandacht besteden aan het belang van het melden van bijwerkingen. Dit jaar is het thema in Nederland ‘Wie kan melden?’. Hierbinnen wordt specifiek aandacht besteed aan de rol die bijvoorbeeld patiënten, consumenten, artsen, verpleegkundigen en apothekers spelen bij het melden van bijwerkingen. In 2023 doen 88 landen mee aan de week. Dit meldt CBG.

De veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van een medicijn of vaccin wordt voorafgaan aan de markttoetreding altijd onderzocht en beoordeeld. Op die manier is er al veel bekend over het medicijn voordat het daadwerkelijk op de markt komt. Sommige bijwerkingen worden pas ontdekt wanneer veel verschillende mensen een medicijn gebruiken. Soms ontstaan pas bijwerkingen bij gebruik op de lange termijn, of in combinatie met andere medicijnen. Daarom is het belangrijk dat patiënten en professionals altijd een bijwerking melden. Zo kan de veiligheid van een medicijn goed in de gaten worden gehouden en actie worden ondernomen wanneer nodig.

#Bijwerkingenweek

Wie een melding wilt doen, doet dat bij Bijwerkingencentrum Lareb. Iedereen kan een melding van een bijwerking maken, van patiënt tot arts en apotheker. Dit kan via mijnbijwerking.nl. Lareb en CBG vragen van 6 tot en met 10 november aandacht voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen met de Nederlandse hashtag #Bijwerkingenweek en de internationale hashtag #MedSafetyWeek.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky