Normal_bacteriophage-virus-attacking-a-bacterium-2023-11-27-05-34-13-utc__1_

Het UMCG gaat onderzoek doen naar een behandeling met bacteriofagen bij patiënten met een chronische gewrichtsprothese-infectie door de bacterie Stapholococcus aureus. Dit is het eerste onderzoek in Nederland naar de daadwerkelijke toepassing van bacteriofagen. Deze kunnen resistente bacteriën doden en zijn een mogelijke oplossing voor moeilijk te behandelen infecties. Dit meldt het UMCG.

Aan het onderzoek doen patiënten mee die al langere tijd kampen met een gewrichtsprothese-infectie. Zij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan hun gewrichtsprothese te laten verwijderen. Door mee te doen aan het onderzoek met bacteriofagen, is er mogelijk nog een andere uitweg. Onderzoekers dienen de bacteriofagen toe op de geïnfecteerde plek, in de hoop de infectie langer onder controle te kunnen houden en de gewrichtsprothese niet te hoeven verwijderen.

Frankrijk kweekt de bacteriofagen in een laboratorium. Het UMCG werkt binnen dit onderzoek dan ook samen met Frankrijk en Duitsland. Patiënten die in andere Nederlandse centra worden behandeld, kunnen voor het onderzoek bij het UMCG terecht.

Bacteriofagen versus antibiotica

Net als antibiotica doden bacteriofagen bacteriën. Antibiotica is effectief tegen meerdere bacteriesoorten, bacteriofagen niet. Die werken tegen één soort bacterie. Fagen kunnen dus heel gericht worden ingezet. Tegelijkertijd is de inzet van fagen wel tijdrovend, omdat het veel tijd kost om voor iedere bacterie de juiste faag te zoeken. Volgens het RIVM is dat ook de reden waarom er in het westen bijna geen gebruik van wordt gemaakt. In landen zoals Georgië zijn fagen standaard onderdeel van de zorg en gewoon verkrijgbaar bij de apotheek. Bacteriofagen kunnen vooral heel interessant zijn voor mensen met antibioticaresistente bacteriën of moeilijk te behandelen infecties, bijvoorbeeld bij kunstmaterialen.

Lees ook: Bacteriofaag versus antibiotica: er ís een oplossing voor antibioticaresistentie 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky