Verscherpt toezicht voor Ambulancezorg Groningen na bestuurswisselingen

De stichting Regionale Ambulancevoorziening Groningen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Na meerdere ingrijpende bestuurswisselingen heeft de inspectie er geen vertrouwen meer in dat de eerder afgesproken verbeteringen voor de kwaliteit worden doorgezet. Ambulancezorg Groningen heeft zes maanden de tijd om de tekortkomingen op te lossen. Zo is er een goed werkend systeem nodig dat controleert op de kwaliteit van zorg en moet de organisatie goede procedures voor het melden van incidenten invoeren. Dit meldt IGJ. 

Een andere belangrijke tekortkoming bij Ambulancezorg Groningen zijn dat de voorwaarden voor het goed besturen van een organisatie onvoldoende aanwezig zijn, zoals een veilige cultuur, de inrichting van het bestuur en een goed functionerende raad van toezicht. Pas als het bestuur zaken op orde heeft, kunnen zorgverleners goede resultaten leveren.

Verbeteringen op vier thema's

Ambulancezorg Groningen heeft zes maanden de tijd om op vier thema’s maatregelen te nemen: het bestuur en de directie moeten weer stabiel worden, elk kwartaal moet een rapportage worden opgesteld met analyses van verbeteringen op calamiteiten en incidenten, op korte termijn moet er beleid komen over bekwaamheid van het personeel (inclusief bijscholing) en tot slot moet de organisatie risicomanagement op de zorgprocessen gaan invoeren.

Grote waardering voor personeel

Ondanks de onstabiele situatie bij de organisatie, zegt IGJ grote waardering te hebben voor het personeel. Lange tijd hebben medewerkers meer gedragen dan ze konden en lieten ze altijd grote betrokkenheid bij hun patienten zien. Er is dan ook geen gevaar voor de patientveiligheid en iedereen die het noodnummer belt, krijgt in Groningen adequate zorg. Op de middellange termijn zullen hier wel zorgen over ontstaan als de verbetermaatregelen uitblijven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky