Levertransplantaties UMCG dankzij perfusiemachine veilig uit te stellen

Dankzij een speciale perfusiemachine zijn donorlevers veel langer te bewaren en kunnen transplantaties daardoor worden uitgesteld tot de volgende ochtend. Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat het uitstellen geen invloed heeft op de veiligheid van de ontvangers. De behandelresultaten zijn net zo goed als bij transplantaties die direct na het beschikbaar komen van de donorlever worden gedaan. Het UMCG verricht levertransplantaties sinds 2023 standaard overdag, meldt het ziekenhuis. 

Geen enkel ander ziekenhuis ter wereld gebruikt een gekoelde orgaanperfusie om levertransplantaties overdag te kunnen uitvoeren. Zo’n perfusiemachine is belangrijk, omdat donorlevers maximaal 6 tot 10 uur buiten het lichaam kunnen verblijven. Daarom werden transplantaties zo snel mogelijk gedaan, was er grote tijdsdruk en operaties moesten vaak ’s nachts plaatsvinden De ‘Organ Prservation & Resuscitation’-unit van het UMCG kan met nieuwe perfusietechnieken de organen beter bewaren, verbeteren en zelfs testen. Meer organen kunnen hierdoor beschikbaar worden gesteld.

Veiligheid onderzocht

De vraag die sinds 2020 wordt onderzocht is: is het veilig om donorlevers veel langer te bewaren in een perfusiemachine? Het antwoord blijkt nu ja te zijn. Voor ontvangers van de donorlevers blijkt er geen verschil te zijn of zij meteen of na een wachttijd in de perfusiemachine hun lever krijgen getransplanteerd. De donorlevers zijn niet van mindere kwaliteit en even veilig. Binnen dertig dagen na de operatie werden ook geen complicaties gemeld die mogelijk konden samenhangen met de langere bewaarduur. Een jaar na de transplantatie met een lever uit de perfusiemachine hebben patiënten nog altijd een goed werkende lever.

Minder teams nodig voor nachtdienst

“Middenin de nacht opereren is hierdoor niet meer nodig. Groot voordeel hiervan is dat er tijdens de nachtdienst minder teams nodig zijn. Verder hoeven we bij complicaties of onverwachte gebeurtenissen tijdens de operaties geen extra collega’s meer op te roepen. Dit omdat ze overdag al in het ziekenhuis zijn”, legt Vincent de Meijer uit. Hij is hoogleraar chirurgie en hoofd van het levertransplantatieprogramma in het UMCG. Van de 83 levertransplantaties die het UMCG in 2023 uitvoerde, zijn 79 overdag gedaan. Alleen in uitzonderlijke en acute situaties zijn transplantaties direct uitgevoerd.

Door: Nationale Zorggids