NZa keurt overname huisartsenpraktijk in Amsterdam door Co-Med goed

De overname van een huisartsenpraktijk in Amsterdam door Co-Med is goedgekeurd. Uit een toetsing door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat er voldoende (waarnemend) huisartsen zijn voor de betreffende praktijk. Wel benadrukt de NZa dat de goedkeuring niet betekent dat er geen oogje wordt gehouden op de bedrijfsvoering van de commerciële huisartsenketen. Dit meldt de zorgautoriteit. 

Iedere overname-aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. De NZa toets of de betrokken partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid en of de verwachte effecten ervan voldoende zijn onderzocht. De NZa toetst enkel of de effectenrapportage genoeg inzicht geeft in de financiele gevolgen. Ook beoordeelt de autoriteit of de partijen hun plannen hebben afgestemd met medewerkers, clienten en andere stakeholders.

Effect van bedrijfsketens in de huisartsenzorg

Op dit moment onderzoeken de NZa en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen wat de risico’s en kansen zijn van bedrijfsketens zoals Co-Med in de huisartsenzorg. Over een paar weken volgt een eerste rapport hierover.

Lees ook: Directeuren Co-Med vinden kritiek op huisartsenketen "overtrokken"

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky