Griepepidemie bijna voorbij volgens Nivel

De griepepidemie die half januari begon, loopt volgens gezondheidsinstituut Nivel bijna ten einde. Toch is het volgens experts van dit instituut, het Erasmus MC en het RIVM nog te vroeg om de griepgolf al voorbij te verklaren. Daarvoor wordt nog te veel griepvirus gevonden in monsters die bij patiënten worden afgenomen.

Huisartsen zagen in de afgelopen week opnieuw minder patiënten met griepverschijnselen. Per 100.000 inwoners waren het er nog 42. Een week eerder stond de teller op 48. De grens om van een epidemie te spreken is voor het winterseizoen vastgesteld op meer dan 56 huisartsbezoeken per 100.000 burgers. Dat is echter niet het enige criterium: ook de mate waarin griepvirussen worden aangetoond bij laboratoriumonderzoek telt mee.

Griepepidemie heeft lage intensiteit 

In totaal werden 52 monsters nader onderzocht. In een kwart daarvan bleek een influenzavirus te zitten, 15 procent bevatte een zogeheten rhinovirus en ook diverse andere virussen kwamen in enkele monsters voor. Inmiddels duurt de griepepidemie zeven weken. In die tijd is van echt grote aantallen nooit sprake geweest: de griepgolf heeft slechts een "lage intensiteit" volgens de deskundigen.

De cijfers die het Nivel wekelijks publiceert, kunnen alleen bij benadering een beeld geven van de verspreiding van griepvirussen. De meeste mensen die door griep worden getroffen, zieken immers thuis uit. Ze worden nooit getest en gaan niet naar de dokter.

Door: ANP