Diagnostiek initiatief MCC Omnes en Zuyderland is Good Practice bij VGZ

Zorgverzekeraar VGZ heeft een diagnostiek initiatief van medisch coördinatiecentrum Omnes en ziekenhuis Zuyderland uitgewerkt tot een Good Practice. Dit moet andere aanbieders van diagnostiek stimuleren om dit over te nemen. MCC Omnes en Zuyderland zijn een onderzoek gestart waarin 154 Zuid-Limburgse huisartsen in hun aanvraagsysteem voor diagnostiek inzicht krijgen in acht losse laboratoriumtesten. Nu weten aanvragers vaak niet wat labonderzoek kost. Dit meldt VGZ.

Deze acht laboratoriumtesten kosten 30 miljoen euro aan diagnostiek op jaarbasis. Binnen het onderzoek zijn de prijzen van de testen toegevoegd in het aanvraagsysteem van huisartsen en kunnen huisartsen hun aanvraaggedrag bespreken en vergelijken tijdens nascholing en diagnostische toetsoverleggen. Deze worden georganiseerd in de regio Westelijke Mijnstreek. Dit moet leiden tot minder onnodige aanvragen voor diagnostiek.

Zinnige diagnostiek

Hoewel het geen doel is om minder diagnostische aanvragen te doen, is het doel wel om meer te werken richting zinnige diagnostiek. Dit levert voordelen op voor de patiënt, omdat zij minder onnodige diagnostiek moeten ondergaan, minder aanspraak hoeven te maken op hun eigen risico en met minder bloedafnames te maken hebben. Voor de professionals betekent dit dat huisartsen meer weten over hun diagnostiekaanvraag en het laboratorium meer tijd overhoudt voor zinnige diagnostiek. De kwaliteit ervan is daarbij ook hoger en komen er minder zorgkosten bij kijken. Jaarlijks kan er namelijk meer dan 2 miljoen euro worden bespaard als het labonderzoek zinnig is.

Relatief makkelijke interventie

“Het vermelden van de prijs in het aanvraagsysteem is een relatief makkelijke interventie, maar we zien dat het echt impact heeft. Het leidt tot een afname van ruim 6 procent in de diagnostiekaanvragen. Deze Good Practice brengen we als VGZ nu actief bij andere diagnostiekaanbieders onder de aandacht, zodat we in heel Nederland nog meer inzetten op zinnige diagnostiek”, aldus innovatiemanager Jasmijn de Vries bij VGZ.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky