VGZ en De Zorggroep zetten in op nieuwe woonconcepten ouderenzorg

VGZ Zorgkantoor en De Zorggroep gaan intensief samenwerken om het concept ‘GeWoon Thuis’ uit te werken en woonbegeleidingsconcepten in de ouderenzorg te ontwikkelen. Hiervoor hebben ze een  samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit meldt De Zorggroep. 

‘GeWoon Thuis’ heeft als doel om mensen langer thuis te laten wonen en ouderen een thuisgevoel te geven als ze hun zelfstandigheid verliezen door bijvoorbeeld een verhuizing naar het verpleeghuis. Het concept van De Zorggroep wil alle betrokken ouderen ‘thuis’ laten wonen en verhuizingen zo veel mogelijk voorkomen.

Wonen als thuis

Als ouderen toch moeten verhuizen, is het doel om hen in hun nieuwe, beschermde woonomgeving zoveel mogelijk thuis te laten voelen en zo min mogelijk aan hun oude leven te zitten. De Zorggroep stimuleert dan ook volop contact met het informele netwerk.

Concept doorontwikkelen

Binnen 2 jaar wordt het ‘GeWoon Thuis’-concept verder doorontwikkeld, om de uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden. VGZ Zorgkantoor wil de innovaties die hieruit voortkomen delen met andere zorginstellingen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky