Huisartsenketen Co-Med verplicht om beschikbaarheid van zorg beter te regelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de commerciële huisartsenketen Co-Med een aanwijzing gegeven. Dit omdat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg in meerdere praktijken structureel niet op orde. Tijdens praktijkuren kan dit leiden tot gevaar voor de veiligheid van patiënten. De aanwijzing duurt zes maanden en tijdens de looptijd ervan moet Co-Med onder meer gegevens aanleveren die aantonen dat de continuïteit van alle huisartsenzorg tijdens de praktijkuren is geregeld. Hiervoor moet de organisatie maandelijks een overzicht bij de IGJ aanleveren van de bezetting en waarneming tijdens spoedzorg. Dit meldt de inspectie.

Sinds enkele jaren krijgt de IGJ al meldingen binnen over problemen die spelen bij Co-Med. Daarom legde de inspectie in juli 2023 ook al een aanwijzing, maar na een bezwaar hiertegen werd deze gegrond verklaard. Nu legt de toezichthouder dus alsnog een aanwijzing op, omdat er bij meerdere huisartsenpraktijken van Co-Med problemen spelen met onder meer de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg. De IGJ noemt de tekortkomingen ernstig.

Niet altijd een huisarts beschikbaar bij spoedmelding

Niet alle praktijken zijn in geval van spoed binnen 30 seconden bereikbaar. Patiënten die spoedzorg nodig hebben krijgen niet binnen de normtijd iemand te spreken. Maar de telefonische bereikbaarheid voor reguliere patiënten is ook niet op orde. Ook is er niet altijd iemand beschikbaar om triage te doen of voor het inplannen van een afspraak. In geval van een spoedmelding is er niet altijd een huisarts beschikbaar. Na een spoedmelding moet een huisarts binnen een kwartier ter plekke zijn of moet een patiënt snel ontvangen kunnen worden voor een afspraak. Dat is nu regelmatig niet het geval.

Rapporten aanleveren

Co-Med moet nu zes maanden lang iedere maand een rapportage aanleveren over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenzorg op álle locaties. Ook moet na het einde van iedere maand een rapportage worden gemaakt van de daadwerkelijke invulling van de (spoed)huisartsenzorg. Voldoet Co-Med niet aan de aanwijzing, dan zal IGJ met een boete dreigen.

Lees ook: Deels faillissement voor commerciële huisartsenketen Co-Med

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky