Normal_istock_plaatje

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een feit. De voorloper van deze wet, de wet BOPZ, is daarmee definitief van tafel.

Het doel van Wzd is mensen met dementie of een verstandelijke beperking die niet meer voor zichzelf kunnen beslissen te beschermen en onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen (‘nee, tenzij……’). Maar hoe vertalen deze theoretische uitgangspunten uit de wet zich naar de praktijk? 

 

 

 

 

Dit geaccrediteerde congres is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, waaronder:

  • Specialisten ouderengeneeskunde en (klinisch)geriaters
  • AVG-artsen
  • Orthopedagogen
  • Psychologen
  • Maatschappelijk werkers
  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Huisartsen

Vergroot uw kennis over onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en leer over:

  • De kaders, reikwijdte en laatste ontwikkelingen van de Wzd
  • De verschillende vormen en het toepassen van onvrijwillige zorg
  • De Wzd in de praktijk: casuïstiek en dilemma’s

Na een plenair ochtendprogramma, kunt u in de middag deelnemen aan een verdiepingssessie naar keuze.

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. Accreditatie wordt aangevraagd bij onder andere ABAN, NIP/NVO, FGzPT en V&VN/VSR.

Voor meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/wzd/congres