Normal_4972

DEN HAAG (Novum) - De vakbonden, maatschappelijke organisaties en kerken dreigen met grote acties in de herfst als het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid en zorg doorzet. Dat bleek vrijdag tijdens een persbijeenkomst van de FNV, CNV, de Raad van Kerken en de CG-Raad voor chronisch zieken en gehandicapten

Samen met Humanitas en MHP organiseren deze organisaties op de dag voor Prinsjesdag het zogenoemde Nationaal Beraad. Op het Malieveld wordt de eigen achterban bijgepraat over de gevolgen van het kabinetsbeleid. Gemeenschappelijke deler is dat alle organisaties vinden dat de bezuinigingen de zwaksten in de samenleving onevenredig hard raken.

Voorbeelden van bezuinigingen die de zwaksten treffen zijn volgens de organisaties de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en het passend onderwijs. Bij de bijeenkomst worden tussen de vijf- en tienduizend man verwacht. Op het programma staat onder meer de 'echte troonrede' over de gevolgen van het kabinetsbeleid.

De partijen hopen hiermee de regeringspartijen te overtuigen dat sommige bezuinigingen te rigoureus zijn. Vicevoorzitter van het CNV Maurice Limmen heeft goede hoop dat VVD, CDA en PVV alsnog bijdraaien, omdat nu de gevolgen van de bezuinigingen steeds meer zichtbaar worden. Ook in de achterban van deze partijen ontstaat in toenemende mate weerstand tegen het gevoerde beleid, weet hij.

Mocht de gedoogcoalitie voet bij stuk houden, dan voorspellen de organisaties een hete herfst met demonstraties. Acties op het Malieveld worden 'niet uitgesloten'.