NZG Nieuwsarchief

Normal_bloeddruk__dokter__huisarts

Extra werkdruk in spreekkamers door patiënten met medische desinformatie


Uit een enquête van NOS en artsenfederatie KNMG blijkt dat artsen in hun spreekkamer regelmatig te krijgen met patiënten die over medische desinformatie beschikken. Zonnebrandcrème zou kankerverwekkend zijn, kinkhoest goed voor je kind, vaccinaties zijn gevaarlijk en hormonale anticonceptie ook.  Al deze informatie gaat volop rond op social medi...

Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Half miljoen ontslagvergoeding voor klinisch chemicus Antonius Zorggroep


Voor het niet aanbieden van een re-integratietraject aan een klinisch chemicus, moet de Antonius Zorggroep haar een ontslagvergoeding van 1 miljoen euro betalen. Het Antonius stelde dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord was en wilde haar arbeidscontract via de kantonrechter stopzetten. Volgens de rechtbank zette de Sneeker zorginstelling de...

Normal_meervoudige_beperking__handicap__rolstoel

17 procent van de aanbieders van gehandicaptenzorg controleert VOG niet goed


Bij twintig van de 114 aanbieders van gehandicaptenzorg in 2023 zag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat zij niet goed letten op geldige Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG), of deze niet goed in de personeelsdossiers hadden vastgelegd. Daarom gaat de IGJ vanaf komende zomer controleren of medewerkers in de gehandicaptenzorg wel een ...

Normal_jeugdzorg__jeugdhulp__sociaal_werk__tiener__jeugd

FNV: ‘Concrete maatregelen tegen problemen in de jeugdzorg blijven uit’


Vakbond FNV Jeugdzorg is blij dat de jeugdzorg niet 500 miljoen euro moet bezuinigingen, maar mist in het onderhandelaarsakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD concrete oplossingen die de problemen in de jeugdzorg moeten oplossen. Volgens FNV staan er enkel vage beloftes en abstracte plannen in. Dit meldt de vakbond.

Normal_therapie__ggz__therapeut__psychiater

‘Trek beloning psychiaters gelijk met medisch specialist in ziekenhuis’


Psychiater Jurriaan Strous pleit voor een even hoog salaris voor psychiaters als voor medisch specialisten. Medisch specialisten verdienen maximaal 70 euro per uur, terwijl psychiaters vastzitten op een maximaal uurtarief van 66 euro. Strous stelt dat wachtlijsten voor ggz-behandelingen deels opgelost kunnen worden bij betere beloning van de pro...

Normal_pscyhiatrie__ggz

'Behandelaars ggz herkennen hoogbegaafdheid onvoldoende'


Hoogbegaafdheid komt onder 5 tot 12 procent van de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg voor. Desondanks herkennen zorgverleners de kenmerken lang niet altijd, wat schadelijke gevolgen kan hebben. Volgens gezondheidspsycholoog en psychotherapeut Rogier Poels geven het model van Mönks en het Delphi-model psychologen en psychiaters handvatt...

Normal_bloeddruk__dokter__huisarts

Meer Tijd voor de Patiënt per 2025 structureel basiszorg huisartsen


Vanaf 1 januari 2025 is Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een structurele bekostig...

Normal_dementia-and-parkinson-s-disease-adhd-compositio-2023-11-27-05-25-08-utc__2_

Huisartsen schrijven Ritalin voor onder druk van ouders en scholen


Methylfenidaat, ook bekend onder de merknamen Ritalin en Concerta, helpen op korte termijn de hyperactiviteit en onoplettendheid te verminderen, maar hoe het medicijn op de lange termijn werkt is nauwelijks onderzocht. Uit nieuw onderzoek van het UMCG en Accare onder 94 langdurige Ritalingebruikers van 8 tot 18 jaar blijkt dat een deel van de ki...

NZG Blog

Rouw als professional in de zorg

Normal_willeke_schilder_2024

In ons verpleeghuis, waar mensen wonen met een niet- aangeboren hersenletsel, is het meestal zo dat je iemand tientallen jaren de zorg en begeleiding verleent. Hoelang je deel uit maakt van de dagelijkse zorg voor iemand wordt bepaald door het aantal jaren dat je in hetzelfde huis blijft werken. Onze bewoners komen vaak bij ons terecht in de blo...

NZG Interview

Deze zorgverleners werden zzp’er: ‘Je moet er wel het type voor zijn’

Normal_claire_kuhlmann


Vrijheid, autonomie en meer waardering: voor steeds meer zorgverleners zijn het redenen hun vaste baan in te ruilen voor een freelancebestaan. Het aantal zzp’ers in de zorg...