Normal_nieren

Om orgaanhandel en illegale transplantaties tegen te gaan, zullen artsen en politie met elkaar moeten gaan samenwerken in bondgenootschappen. Ook internationaal kan er beter worden samengewerkt in de bestrijding van de illegale handel in organen. Dat zijn enkele aanbevelingen die  vrijdag werden geuit tijdens het HOTT-symposium op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, waar de eerste resultaten van een groot Europees onderzoek naar orgaanhandel werden gepresenteerd. Dit meldt het Erasmus MC.

Dit zogeheten HOTT project (combating trafficking in human beings for the purpose of organ removal) startte eind 2012 voor de duur van drie jaar en wordt gecoördineerd door de afdeling Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC. Uit het onderzoek komt naar voren dat criminelen die zich bezighouden met handel in organen, profiteren van het gebrek aan kennis over dit type misdaad en van het gebrek aan internationale samenwerking in de bestrijding ervan.

Daarom moet er worden geïnvesteerd in het opleiden van opsporingsambtenaren, die bijvoorbeeld moeten leren hoe zij illegale orgaanhandel kunnen herkennen en hoe zij de opsporing ter hand kunnen nemen. Van ander groot belang is dat de rechten en plichten van artsen jegens patiënten die nieren kopen, worden verduidelijkt. Artsen kunnen nu, vanwege hun beroepsgeheim, geen kant op als zij vermoeden dat hun patiënt op illegale wijze een nier heeft verworven, of juist heeft afgestaan. Richtlijnen en een centraal meldpunt waar zij hun vermoedens kunnen uiten, zouden artsen kunnen helpen een bijdrage te leveren aan het bestrijden van orgaanhandel.

© Nationale Zorggids