Logo_fnv_logo

Huishoudelijke zorgtaken moeten worden uitgevoerd door huishoudelijke verzorgenden en niet door de wijkverpleegkundigen. Dat zij deze taken toch uitvoeren valt hen te prijzen, maar is natuurlijk niet de bedoeling. Dat meldt FNV.

“Door de bezuinigingen van de gemeenten op de huishoudelijke zorg hebben duizenden mensen hun baan verloren. Hun taken worden nu door wijkverpleegkundigen en overbelaste mantelzorgers uitgevoerd. De verpleegkundigen hebben zo op hun beurt weer minder tijd voor hun feitelijke taken. Hierdoor worden zorgbehoevende mensen nog meer de dupe van gemeentelijke beleid”, reageert Sarah Dobbe, campagneleider FNV Zorg & Welzijn, op het nieuws dat de wijkverpleging steeds vaker huishoudelijke zorgtaken uitvoert.

Dobbe vervolgt: “Al 17.000 medewerkers uit de thuiszorg hebben door de bezuinigingen hun baan verloren en ruim 60.000 kwetsbare mensen krijgen niet de huishoudelijke hulp die zij nodig hebben. Terwijl dit werk wel nodig blijft. Het kan niet zo zijn dat wijkverpleegkundigen dit nu moeten doen. Er is immers geld voor thuiszorg.”

In december heeft de FNV een akkoord afgesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarmee een groot deel van de bezuinigingen op de thuiszorg is teruggedraaid. “Toch gaan veel gemeenten door met bezuinigen, wat betekent dat geld voor thuiszorg niet naar de thuiszorg gaat. Wrang is dat eerder al bleek dat gemeenten vorig jaar 360 miljoen hebben overgehouden op de huishoudelijke zorg en dat het geld er dus gewoon is, maar niet aan zorg wordt besteed. Daar komt bij dat dat de hoogste bestuursrechter in mei dit jaar heel duidelijk heeft gesteld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke zorg, maar dat vele gemeenten zich nog steeds niet aan de wet houden. Dit moet stoppen”, besluit Dobbe.

Door: Redactie Nationale Zorggids