Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Minister Bruins van Medische Zorg zegt volle aandacht te geven aan de hoge werkdruk waar huisartsen over klagen. Huisartsen stellen dat er te weinig tijd is om goede zorg aan de patiënt te verlenen en dat daarom fouten op de loer liggen. De minister gaat onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de taken van de huisartsen te verlichten, bijvoorbeeld via e-Health. Dit meldt Skipr.

Uit recent onderzoek van NewCom onder 1.600 huisartsen bleek dat twee derde aangaf dat de werkdruk te hoog ligt. Zo’n 65 procent was niet in staat om alle noodzakelijke werkzaamheden af te krijgen binnen de reguliere werktijd. Bruins spreekt van een ernstig signaal dat serieus genomen moet worden. Hij heeft al contact gehad met Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) en InEen om met een aanpak te komen. “Elke regio heeft eigen specifieke problemen en daarbij horende maatregelen”, aldus Bruins. Het is volgens hem dan ook noodzakelijk om te werken met maatwerk per regio.

Huisartsen kunnen mogelijk ontlast worden door de inzet van praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en praktijkmanagers, die zowel het management als de administratieve taken overnemen. Ook e-Health zou een oplossing kunnen zijn, zo denkt de minister. In mei presenteert Bruins zijn programmaplan (Ont)regel de zorg. Daarin staan maatregelen om de regeldruk in de zorg te verminderen. In dat plan zou ook aandacht moeten komen voor huisartsenzorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids