Normal_consult_dokter_arts

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat begin 2019 met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt. Uit een gezamenlijk onderzoek blijkt dat de komende jaren knelpunten zijn te verwachten tussen vraag een aanbod van deze zorg in verschillende regio’s. Dit meldt Rijksoverheid.

In het onderzoek is gekeken naar: de ontwikkeling van vraag en aanbod van huisartsenzorg in verschillende gebieden van Nederland. Naar bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied te willen werken en welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod.

Belangrijkste conclusies

De onderzoekers concluderen dat de werkdruk en werklast over het algemeen als hoog wordt beoordeeld. Praktijken in vijf van de achtentwintig arbeidsmarktregio’s (Zeeland, Achterhoek, Drenthe, Drechtsteden en Noord-Holland Noord) verwachten vaker dan gemiddeld tekorten aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dit zijn regio’s met een relatief snel vergrijzende bevolking, in combinatie met een relatief hoge uitstroom van huisartsen die richting pensioen gaan en een relatief lage instroom van jonge huisartsen.

Voor startende huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied of bepaalde praktijk te willen werken, zijn met name van belang: de (carrière)mogelijkheden en voorzieningen voor de partner/het gezin, de nabijheid van familie en een gezonde werk-privébalans met mogelijkheid tot parttime werken. Het onderzoek laat verder zien dat starters het momenteel niet aantrekkelijk vinden een eigen praktijk te beginnen.

Oplossingsrichting

De onderzoekers geven aan dat oplossingen per regio kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke situatie. Regioprofielen zijn dan van belang voor een goede (combinatie) van mogelijke oplossingen. Naast reeds in gang gezette oplossingen zoals meer opleiden, een verdergaande taakherschikking en terugdringen van de administratieve lasten, raden de onderzoekers ook aan om trends als input te laten dienen voor de landelijke raming en het instroomadvies van het Capaciteitsorgaan. Ook zou het aanpassen van de huidige allocatie- en beloningsstructuur van de avond-, nacht-, en weekenddiensten een uitkomst zijn. Net als het (vroegtijdig) kennis laten maken van huisartsen met gebieden waar de komende jaren tekorten worden verwacht en het bieden van mogelijkheden voor de partner en het gezin. 

Door: Redactie Nationale Zorggids