Digitale zorg door huisartsen in stroomversnelling door coronacrisis

De corona-uitbraak zorgt voor een enorme versnelling van digitale zorg in de huisartsenpraktijken. Maar liefst driekwart van deze praktijken is hier de afgelopen periode meer gebruik van gaan maken. Dit meldt de NZa.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL. De allergrootste stijger is beeldbellen: tweederde van de huisartsenpraktijken die intensiever digitale zorg is gaan gebruiken, is als gevolg van de corona-uitbraak gaan beeldbellen met hun patiënten. De NZa verwacht dat deze trend zal doorzetten en juicht dit toe. Dankzij digitale toepassingen blijft zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk, zegt de NZa.
 

Huisartsen willen ook na corona digitale zorg blijven bieden

Een meerderheid van de huisartspraktijken gebruikte al eerder digitale zorg toepassingen. Denk aan het online aanvragen van recepten of een e-consult: een digitaal consult waarbij de huisarts via een beveiligde omgeving per mail contact heeft met de patiënt. Of teleconsultatie, waarbij de huisarts een specialist raadpleegt door gegevens uit te wisselen in een beveiligde digitale omgeving. Maar nog niet eerder op deze grote schaal.
 
Vooral beeldbellen heeft een vlucht genomen. Thomas van Lenthe van de NZa is positief over de ontwikkeling.  “Meer dan een kwart van de huisartsen laat weten het e-consult en beeldbellen intensiever te willen blijven inzetten. Dat is echt een enorme stap ten opzichte van een paar maanden geleden”.
 

Effect corona-uitbraak op huisartsenzorg

De informatie over het gebruik van digitale zorg in huisartsenpraktijken tijdens de corona-uitbraak, is onderdeel van een grootschalig onderzoek onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken. Van Lenthe: “We willen weten wat het effect is van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg. Daarmee kunnen we huisartsen inzicht geven in welke zorg nog ingehaald moet worden en weten we beter hoe we hen daarbij kunnen helpen”. De komende periode publiceert de NZa regelmatig nieuwe resultaten uit dit onderzoek.
 
Huisartsen en huisartsenorganisaties zijn vanaf de eerste dag van de corona-uitbraak voortvarend aan de slag gegaan, onder andere met het gescheiden behandelen van patiënten met (vermoedelijk) corona en niet-corona patiënten. Van Lenthe heeft regelmatig contact met de brancheverenigingen LHV, Ineen, NHG en VPH. “Zij stellen medisch-inhoudelijke en praktische richtlijnen op. Zo blijven huisartsen op de hoogte van de snel veranderende ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten rondom het coronavirus”.
 

Verwijzingen naar ziekenhuis nemen weer toe

Uit een eerder rapport  van de NZa blijkt dat huisartsen weer meer mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Van Lenthe is hier blij mee. “Mensen moeten er vertrouwen in krijgen dat het veilig is om naar de huisarts te gaan. Huisartsen vervullen een sleutelrol: zij maken een eerste inschatting van de zorg die mensen nodig hebben en hoe urgent hun zorgvraag is. Zo kan voorkomen worden dat mensen te lang blijven doorlopen met klachten en gezondheidsschade oplopen”.  
 
De NZa geeft in haar wekelijkse rapport een overzicht van de zorg die door de coronacrisis is uitgesteld. Meer info: www.nza.nl.