Normal_onderzoek_bed_dokter_huisarts

In een manifest dat vandaag is gepubliceerd, uiten de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), ANBO, KBO-PCOB en de Nederlandse Vereniging van Kleine Kernen hun zorgen over de kwetsbare positie van apotheekhoudende huisartsen op het platteland. Er zijn maar weinig opvolgers beschikbaar en de macht van zorgverzekeraars in plattelandsregio’s groeit. De partijen hopen dat het manifest leidt tot ingrijpen door het kabinet. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Nederland telt ongeveer 320 apotheekhoudende huisartsen. Dat zijn er niet veel en ze begeven zich vooral in kleine dorpen. Ze verlenen huisartsenzorg en kunnen hun patiënten direct medicijnen geven vanwege hun apotheekhoudende positie. Zorgverzekeraars nemen de distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen echter steeds vaker over en dit heeft negatieve impact op de omzet van deze huisartsen. Hun bestaanszekerheid komt hierdoor in gevaar, zeggen LHV, ANBO, KBO-PCOB en de Nederlandse Vereniging van Kleine Kernen.

Bureaucratie

De administratieve lastendruk voor huisartsen is enorm hoog en dat zien ook potentiële opvolgers. Die gaan daarom liever naar de randstad, zeker als huisartsen op het platteland geen apotheek meer kunnen houden. De manifestschrijvers willen dat het kabinet een visie opstelt voor apotheekhoudende huisartsen, die bereikbaar moeten blijven voor met name de oudere bevolking. Ook moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ervoor zorgen dat ‘het sterk economisch dwingende karakter’ van zorgverzekeraars tijdens de contractering secundair is aan kwalitatieve zorg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky