Antibioticateam speelt belangrijke rol bij via infuus vanuit huis

Máxima MC biedt patiënten die voor een infectie antibioticatoediening via een infuus nodig hebben de mogelijkheid om thuis de behandeling met antibiotica voort te zetten. Het antibioticateam speelt hierin een belangrijke rol. Dankzij goede samenwerkingsafspraken met o.a. thuiszorgorganisaties is de behandeling hierdoor minder belastend voor patiënten en hun directe omgeving. Dat meldt het Máxima MC. 

Tot voor kort werden de meeste patiënten met een antibioticabehandeling via het infuus, alleen in het ziekenhuis behandeld. Afhankelijk van het type infectie kan deze behandeling enkele dagen tot een aantal weken duren. Voor mensen met een actief leven is dit ingrijpend, omdat dit actieve leven tijdelijk stilvalt. Voor kwetsbare mensen betekent een dergelijke opname vaak een achteruitgang in de conditie, omdat zij hierdoor lang in een ziekenhuisbed moeten verblijven en minder bewegen. Een behandeling thuis wordt als minder belastend ervaren door de patiënten en zorgt voor een sneller herstel.

Stabiele patiënt

De behandelend arts bepaalt voor iedere patiënt zorgvuldig of deze in aanmerking komt voor een thuisbehandeling met antibiotica via het infuus. De keuze om de behandeling daadwerkelijk thuis te organiseren, in plaats van in het ziekenhuis, wordt in overleg met de patiënt gemaakt. Dit alles gebeurt in samenwerking met het antibioticateam en het transferteam van Máxima MC.

Begeleiding thuis

De veiligheid van zorg staat voorop. Daarom krijgen patiënten zorg van dezelfde kwaliteit aangeboden als in het ziekenhuis. Dagelijks krijgen ze bezoek van een wijkverpleegkundige van de thuiszorg. Deze is gedurende de thuisbehandeling het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en controleert dagelijks of de behandeling goed verloopt en staat in nauw contact met de behandelend arts van MMC, legt Hanneke van Loenhout, antibioticaverpleegkundige van MMC uit. “Daardoor kan de thuiszorgverpleegkundige snel schakelen met het ziekenhuis als er zich problemen voordoen”. Ook laten patiënten regelmatig bloedprikken thuis of in het ziekenhuis en wordt er bij naar huis gaan direct een controle afspraak gepland met de behandelend arts. Deze blijft verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt.

“Uiteraard maken de artsen telkens weer de afweging of iemand in aanmerking komt. Is er een andere medische noodzaak voor opname of wil iemand het liever niet dan blijft de patiënt gewoon in het ziekenhuis vertelt Van Loenhout”

Antibioticateam MMC

Dagelijks heeft het antibioticateam van MMC overleg om het antibiotica beleid van patiënten te bespreken en te stroomlijnen. Bij dit overleg zijn aanwezig een internist infectioloog, apotheker, arts-microbioloog, antibioticaverpleegkundige, arts assistent en de behandelend artsen van de te bespreken patiënten.

Het is redelijk uniek in Nederland om met een antibioticateam dagelijks overleg te hebben op deze manier. Hierdoor kunnen we kwalitatieve goede zorg bieden in de dagelijks praktijk en de verschuiving van deze zorg naar thuis of verzorg- en verpleeghuizen nog beter mogelijk maken.

Steeds vaker ziekenhuiszorg thuis

Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis of andere zorginstellingen vergroot de kwaliteit van leven voor patiënten. De patiënten die gebruik maken van deze zorg op afstand ervaren meer vrijheid en voelen zich vaak prettiger in hun eigen omgeving. Daarom onderzoekt MMC in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en met het project medicatie@home, steeds vaker samen met verschillende zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Dankzij de samenwerking met thuiszorgorganisaties kan in steeds meer gevallen zorg thuis geleverd worden. En dankzij de samenwerking met verzorging- en verpleegtehuizen kan dit ook steeds vaker daar plaatsvinden.

De werkwijze is een voorbeeld van projecten waarmee MMC bijdraagt aan kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte én goedkopere zorg onder de noemer ‘verantwoorde zorg’. Dit zijn initiatieven die de gezondheid van patiënten bevorderen en tegelijkertijd de zorgkosten beteugelen.

Door: Nationale Zorggids