Normal_rss_entry-327771

Zorgverleners moeten "indien nodig laagdrempelig en zonder administratieve lasten een professionele tolk kunnen inzetten" om goed met Oekraïense patiënten te communiceren. "Dit moet zo snel mogelijk georganiseerd worden", zegt Eric van der Burg, de staatssecretaris die over asiel gaat.

Vooral voor zorgverleners die veel Oekraïense vluchtelingen behandelen is de normale werkwijze voor tolken "onvoldoende passend". In die gevallen kunnen zorgverleners dus een beroep doen op professionele tolken.

Professionele tolken 

Het kabinet zet voor de periode tot en met juni van dit jaar 1,6 miljoen euro opzij voor het inhuren van professionele tolken. Maar Van der Burg wijst erop dat er een gebrek is aan "tolken die de juiste taal spreken". In sommige gevallen moeten zorgverleners dus op een andere manier zien te communiceren met hun Oekraïense patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid gaat hierover praten met de betrokken partijen.

Door: ANP