Helft mantelzorgers heeft werk weleens moeten afzeggen wegens zorgtaken

Voor een groot deel van de Nederlandse mantelzorgers gaat de zorg voor een naaste ten koste van hun werkverplichtingen. Het afgelopen jaar heeft de helft van de mantelzorgers eens of vaker werk moeten afzeggen om hulp te verlenen aan een familielid, vriend of buurtgenoot. Een op de vier mantelzorgers laat bovendien weten dat de werkgever niet op de hoogte is van zijn of haar mantelzorgtaken. Privacy is daarbij de meest gehoorde reden. Dit melden Senior Service en Fello. 

Dat blijkt uit de tweede editie van het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd onder 1710 mantelzorgers. Dit is het tweede jaar dat het representatieve onderzoek is uitgevoerd in opdracht van thuishulporganisatie Senior Service en mantelzorgservice Fello. Van de werkende en studerende mantelzorgers geeft driekwart aan zelfs meermaals het werk te hebben afgezegd om mantelzorg te verlenen. Doordat het combineren van de zorgtaken met werk als lastig wordt ervaren, overweegt een kwart van de mantelzorgers om minder te gaan werken, 10 procent overweegt helemaal te stoppen met werken.

Hybride werken als oplossing

Een mogelijke oplossing voor een betere werk-mantelzorgbalans is volgens veel mantelzorgers hybride werken, waarbij een gedeelte vanuit huis kan worden gewerkt. 81 procent van de mantelzorgers die dit kunnen doen, is van mening dat deze manier van werken de mantelzorgtaken beter mogelijk maken.

Een kwart van de mantelzorgers laat weten dat de werkgever niet weet dat hij of zij ook zorgtaken heeft als mantelzorger, meestal vanwege privacyredenen. In de gevallen dat de werkgever wel op de hoogte is gesteld, voelen de werkende mantelzorgers zich vaker (83 procent) gesteund door hun werkgever. Wel heeft de helft van deze werkgevers aan de mantelzorger laten weten dat de werkzaamheden er niet onder mogen lijden.

Somber toekomstbeeld

Het verlenen van mantelzorg is vaak een zware belasting, voor zowel werkende als niet-werkende mantelzorgers. Een kwart van alle mantelzorgers heeft fysieke klachten door de zorg voor een naaste, een derde kampt met mentale klachten. Vooral vermoeidheid en stress zijn veelgenoemde mentale problemen. Van alle mantelzorgers in Nederland ervaart twee op de vijf wel eens een negatieve impact op het eigen, persoonlijke leven door het verlenen van mantelzorg. De helft geeft aan vanwege de zorgtaken sociale activiteiten te schrappen. Nog eens een kleine helft geeft aan wel eens over de eigen grenzen te gaan.

Een derde van de respondenten liet dan ook weten meer ondersteuning nodig te hebben bij de zorg. Opmerkelijk is dat een kleine helft van die groep niet goed weet waar zij kan aankloppen voor die hulp. Drie kwart van hen geeft bovendien aan ook in de toekomst nog extra hulp nodig te hebben.

Door: Nationale Zorggids