Normal_verpleegkundigen_zonder_klinische_ervaring_kunnen_traineeship_doen_in_mcl

Vakbond FNV heeft het ministerie van Volksgezondheid laten weten niet deel te nemen aan het TAZ-overleg (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg). Volgens de bond kosten de overleggen alleen maar geld en leveren ze niets op. Dit meldt FNV. 

Het TAZ-overleg is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, waarin wordt overlegd hoe de arbeidsmarkt beter kan, om zo veel mogelijk mensen te behouden in de zorg.

Verkeerde focus

Wat FNV betreft ligt de focus van het overleg niet op de juisten onderwerpen. Zo is er te weinig aandacht voor structurele oplossingen, zoals betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk. De vakbond gaf hier tijdens corona al adviezen over, ook liggen er meerdere SER-adviezen over klaar. “Dat gaan we niet nog eens dunnetjes overdoen in een door VWS opgetuigd overlegcircus, dat wat mij betreft in feite meer een zoethoud- en uitsteloverleg is. Er is zo goed als niets gebeurd met die adviezen. Actie is nodig en ook politieke keuzes”, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.

Structurele oplossingen

Volgens de vakbond zijn er drie standpunten die aandacht moeten krijgen om de problemen in de sector structureel op te lossen. Ten eerste moet er meer geld komen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een vermindering van de administratieve taken is nodig voor verlaging van de werkdruk en tot slot moeten flexibilisering en marktwerking in de zorgsector aan banden worden gelegd.

Door: Nationale Zorggids