Amsterdam UMC wil grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken met app

Amsterdam UMC rolt de #zouikwatzeggen-app uit onder 15.000 medewerkers. Deze #zouikwatzeggen-app bevat informatie en tips over grensoverschrijdend gedrag en laat zien hoe dit bespreekbaar te maken. Ook is er een meldknop om laagdrempelig ongewenst gedrag direct bij de juiste persoon te melden. De app is onderdeel van een groter pakket met e-learning over preventie van ongewenste omgangsvormen en workshops over dit onderwerp. Dit meldt het Amsterdam UMC.

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt op allerlei manieren voor: roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen.

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers het plezier in hun werk kunnen verliezen en het verzuim kan toenemen wanneer zij zich niet veilig voelen. De #zouikwatzeggen-app is een van de initiatieven die Amsterdam UMC inzet om de sociale veiligheid te verbeteren. De app, een initiatief van vice-decaan Onderwijs Christa Boer, is in 2019 geïntroduceerd bij geneeskundestudenten van de VU.  Recent is de app ook gelanceerd bij de studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De ervaringen hiermee zijn zo positief dat de app nu beschikbaar is voor alle medewerkers van Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de UvA.

Laagdrempelig melden en bespreken

Voor veel medewerkers is het lastig om melding te maken van ongewenst gedrag als de werkvloer onveilig aanvoelt. Ook zijn de procedures soms ingewikkeld en de afspraken niet altijd duidelijk. Soms ontbreekt het de medewerkers gewoon aan tijd. Deze app biedt uitkomst door op laagdrempelige, digitale manier melden mogelijk te maken. De app wisselt geen persoonsgegevens uit. Het melden kan volledig vertrouwelijk en eventueel anoniem  en de meldingen komen binnen bij de vertrouwenspersonen van bureau Ombuds- en vertrouwenszaken of bij de Ombudsman. Na ontvangst van de melding wordt in gesprek gegaan met de melder om te bezien wat voor actie nodig is. Zo kan ook gesignaleerd worden of er bijvoorbeeld meerdere meldingen op dezelfde afdeling binnenkomen, waarna hier zo nodig een signaal over kan worden afgegeven en mogelijk interventies ter verbetering van de sociale veiligheid kunnen worden ingezet.

Andere ziekenhuizen

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema, bij heel veel organisaties. Vanuit veel ziekenhuizen in het land is dan ook veel belangstelling voor de app als een van de tools om dit thema bespreekbaar te maken. Erasmus MC lanceert de app eveneens deze maand.

Download de app nu in de Apple store of Google Play #zouikwatzeggen.

Door: Nationale Zorggids