Minder administratielast in de thuiszorg door spraakgestuurd rapporteren

Drie thuiszorgteams van zorgorganisatie Patyna startten afgelopen september met het inspreken van rapportages in de thuiszorg, in plaats van ze uit te typen. Het spraakgestuurde ECD (elektronisch cliënten dossier) werd in samenwerking met Attendi vijf weken lang uitvoerig getest. Het spraakgestuurde ECD is zo positief ontvangen, dat het verder wordt ingezet binnen de andere teams van de thuiszorg. Dat meldt Attendi.

De samenwerking tussen Attendi en de Friese zorgorganisatie is ontstaan door de toenemende druk op de wijkverpleging. Uit onderzoek van Attendi bleek dat er door tijdsdruk vaak laat, bijvoorbeeld aan het einde van de dag, werd gerapporteerd. Hierdoor waren niet alle rapportages even volledig. Het spraakgestuurd rapporteren zou de zorgprofessional niet alleen minder tijd kosten, maar zou ook de administratieve lasten verlagen.

Direct enthousiast

Patyna besloot de oplossing, als eerste Friese zorgorganisatie, te testen. "Bij Patyna was er direct veel enthousiasme onder de zorgprofessionals. Daardoor hadden we echt het idee dat het een uitkomst zou zijn", aldus Ines van Beek, projectleider van het spraakgestuurde ECD binnen Patyna. Hoewel sommige zorgprofessionals en cliënten even moesten wennen aan het praten tegen een tablet, baart oefening kunst.

Kunstmatige intelligentie in Friesland

Attendi heeft de technologie in zelf ontwikkeld. Daardoor kan de benodigde veiligheid voor privacygevoelige data worden gegarandeerd. Daarnaast kan het systeem op basis van kunstmatige intelligentie specifiek worden getraind op de zorgprofessionals van Patyna. Op basis van vijf weken aan ingesproken rapportages heeft Attendi in Friesland een nauwkeurigheid van 93 procent weten te realiseren. Dit is een uniek resultaat want binnen de Wijkzorg worden specifieke (medische) termen gebruikt. Bij veel medewerkers van Patyna is er tevens sprake van een accent dat afwijkt van elders in Nederland.

Tijdbesparing

Sanne Hofman, verpleegkundige van het wijkzorgteam die de oplossing testte: "Mijn reactie was direct enthousiast. Typen kost meer tijd dan inspreken." Uit de resultaten bleek het spraakgestuurd rapporteren inderdaad tijd te schelen: uiteindelijk levert het een verzorgende omgerekend 43 uur per jaar op, een verpleegkundige 93 uur per jaar. Ines van Beek: "Er is hierdoor meer tijd voor de cliënten. Het zou kunnen dat er uiteindelijk zoveel tijdsbesparing is dat er extra zorg geleverd kan worden."

Meer betrokkenheid van cliënten

Het spraakgestuurde ECD levert niet alleen voordelen op voor zorgprofessionals, maar ook voor de cliënten. Sanne: "Wat ik mij achteraf niet gerealiseerd heb is dat het stukje gezamenlijk met de cliënt rapporteren ook zoveel toevoegt naast dat het tijd bespaart." Volgens Sanne reageren zij positief op het spraakgestuurd rapporten. "Ze vinden het leuk en voelen zich meer betrokken bij de zorg. Je zit naast de cliënten, ze kunnen meekijken met wat er gebeurt. We hebben geen enkele negatieve reactie ontvangen van onze cliënten."

Door: Nationale Zorggids