Salaris en voorwaarden grootste obstakels bij werven zorgpersoneel

Net als in vele arbeidsmarkten is ook het werven en behouden van personeel in de sector zorg en welzijn een uitdaging. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat aspecten als salaris en arbeidsvoorwaarden de grootste obstakels vormen bij het werven van personeel. De factoren rond bereikbaarheid en wonen spelen ook een grote rol, maar zijn hier ondergeschikt aan. Voor het behoud van personeel wordt de factor ‘mentale werklast’ gezien als grootste obstakel. dit meldt Nivel. 

Van alle gedefinieerde obstakels in dit onderzoek vormen die van ‘bereikbaarheid en wonen’ een relatief grote rol bij het werven van personeel. Van de deelnemende werkgevers geeft bijvoorbeeld 39 procent aan dat de reiskostenvergoeding een obstakel vormt bij het werven. Hierop volgen qua belang obstakels omtrent de roostering, het contract en de begeleiding, deze worden weer gevolgd door obstakels op het gebied van bereikbaarheid en wonen, namelijk woonlasten (24 procent), bereikbaarheid werklocatie (23 procent), schaarste op de huidige woningmarkt (22 procent) en de beschikbaarheid van kinderopvang in de regio (18 procent).

Bereikbaarheid en wonen

Bereikbaarheid en wonen vooral een obstakel bij werving, in mindere mate bij behoud van personeel
Er blijken duidelijke verschillen te zijn tussen de obstakels die werkgevers in de sector zorg en welzijn ervaren bij het werven en die bij het behouden van personeel. Voor het behoud van werknemers vormt de factor ‘bereikbaarheid en wonen’ geen groot obstakel, geven zij aan. 

Mentale werklast belangrijkste knelpunt voor behoud van personeel

Waar de factor ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ als het grootste obstakel wordt gezien bij het werven van personeel, is de factor ‘mentale werklast’ het grootst bij het behouden van personeel; hier komt ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ op de tweede plek. De meeste organisaties geven aan dat de salarissen die in de sector zorg en welzijn geboden worden te laag zijn, zeker in vergelijking met  andere concurrerende sectoren.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bereikbaarheid-en-wonen-vormen-weliswaar-een-obstakel-bij-werving-en-behoud-van-personeel, geraadpleegd op 4-11-2022