'Werkgeluk moet voorop staan om uitstroom zorgpersoneel tegen te gaan'

De spanningen op de arbeidsmarkt nemen toe. Zo is de uitstroom van zorgpersoneel momenteel groter dan de instroom. De werkdruk neemt daardoor verder toe in de zorg. Steeds meer zorgmedewerkers willen meer autonomie, vooral als het gaat om de roosters, en gaan daarom zelfstandig werken. Als zzp’er kan je namelijk zelf bepalen wanneer je werkt. De keerzijde van de medaille: de werkgever is veel duurder uit bij het inhuren van personeel. Dat meldt ANP Expert Support. 

De vraag is nu of deze toename van zzp’ers in de zorg te voorkomen is. Waarschijnlijk wel als zorgaanbieders op een andere manier hun HR-beleid inrichten en uitvoeren. Naast meer autonomie blijkt plezier in je werk de belangrijkste waarde voor werknemers te zijn. Werkgeluk zal een integraal onderdeel moeten gaan vormen van het zorgpersoneelsbeleid.

Een moderne vorm van werkgeverschap met voldoende opleidingen en doorgroeimogelijkheden is noodzakelijk om zorgmedewerkers structureel aan de zorgorganisatie te binden. Bij het moderne werkgeverschap horen ook tools zoals de organisational health index, een employee pulse check en een Wellbeing survey. Als organisatie zal je samen met je medewerkers aan de slag moeten gaan met de uitkomsten van deze tools. Een mooi voorbeeld van het investeren in werkgeluk is het programma “Iedereen VIP ” van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. In dit programma kunnen medewerkers hun vitaliteit en conditie verbeteren, waarbij zij ondersteuning krijgen en gezien worden door hun werkgever.

Autonomie

Zorgmedewerkers hebben behoefte aan meer autonomie en vrijheid om hun werk uit te voeren. Voor zorgaanbieders is het behouden van het eigen personeel van groot belang. Het is zaak om deze twee uiteenlopende wensen dichterbij elkaar te brengen door zorgmedewerkers mee te laten beslissen over de invulling van hun werk. Het is noodzakelijk dat de privé-werkbalans van medewerkers goed in evenwicht wordt gehouden om de uitstroom van personeel tegen te gaan. Daarbij is het van belang dat het werkgeluk van medewerkers herkenbaar en volledig wordt erkend door werkgevers.

Een flexibele schil rond het vaste personeelsbestand is al jarenlang vanzelfsprekend in de zorg. Om een te groot aandeel aan inhuurpersoneel te voorkomen, is het nodig om nu ook de inzet van de eigen medewerkers te flexibiliseren. Met inzet van modern werkgeverschap zullen zorgorganisaties in staat blijken hun medewerkers beter aan zich te binden.

Door: Nationale Zorggids