Normal_depressie__depressief__vrouw

Vorig jaar hebben een recordaantal mensen in de zorg melding gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat er 450 meldingen gedaan zijn, maar dat het echte aantal gevallen nog veel hoger is. Dit meldt Skipr.

In het jaar 2021 werden er in totaal 370 meldingen gedaan, waarvan bij 180 gevallen er een hulpverlener bij betrokken was. Dit was vorig jaar toegenomen naar 240. Volgens IGJ is het stijgende aantal meldingen het gevolg van meer aandacht voor het onderwerp, waarschijnlijk niet dat er sprake is van meer seksueel grensoverschrijdend gedrag,

De inspectie meldt dat er binnen bijna alle sectoren een toename is van meldingen. Bij jeugdzorg kwamen de meeste mensen naar voren, gevolgd door de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Aandacht verder vergoten

De IGJ wil de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag nog groter maken. Een onderdeel hiervan in een gesprek over seksualiteit en wanneer dit ongepast is.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat er 95 melding waren over zorgverleners met een vals diploma of certificaat en 11 meldingen over zorgverleners met een valse VOG. Dit is twee keer meer dan het aantal in 2021.

Meer boetes

Ook zijn er significant meer boetes uitgedeeld, waarbij de hoeveelheid terug is op het aantal van voor corona. Doordat de handhaving van de Wtzi overgenomen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waren er minder lasten onder dwangsom gelegd (794 i.p.v. 1070).

Door: Nationale Zorggids