Eenmalig 15.000 euro steun voor zorgmedewerkers met long covid

Zorgmedewerkers die in de eerste golf  voor coronapatiënten hebben gezorgd, door long covid-klachten al twee jaar ziek zijn en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen financiële steun krijgen. Het kabinet heeft op voordracht van minister Helder voor Langdurige Zorg besloten dat deze groep in aanmerking komt voor een bedrag van 15.000 euro per persoon. Dit meldt Rijksoverheid.

Zorgmedewerkers hebben veelvuldig en intensief in de nabijheid van coronapatiënten gewerkt, omdat dit noodzakelijk was om de benodigde zorg te verlenen. Hierdoor lag het risico op besmetting voor deze groep aanzienlijk hoger dan bij andere cruciale beroepsgroepen waar de samenleving een beroep op heeft gedaan. Tijdens de eerste golf was bovendien sprake van een zeer uitzonderlijke situatie waar nog weinig bekend was over hoe het virus zich verspreidde en wat de precieze risico’s op besmetting en overdracht van COVID-19 waren. Daarmee onderscheidt deze periode zich van latere periodes waarin zorgmedewerkers voor patiënten hebben gezorgd.

Werkgever aansprakelijk

Hoewel de Raad van State naar de werkgever wijst als aansprakelijke partij bij schade ontstaan als gevolg van ziekte opgelopen tijdens het werk, wil het kabinet deze groep zorgmedewerkers vanuit de morele verplichting aanvullend financieel ondersteunen. Medewerkers in de zorg die tijdens de eerste golf veelvuldig en intensief voor COVID-patiënten hebben gezorgd, in die periode een COVID-besmetting hebben opgelopen en daardoor arbeidsongeschikt zijn kunnen een eenmalig bedrag van 15.000 euro ontvangen. Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in september 2023 open te stellen, zodat het toegekende bedrag voor het eind van het jaar kan worden uitgekeerd.

Ondersteuning langdurige post-COVID klachten

Een grote groep mensen in Nederland kampt met langdurige post-COVID klachten. Uiteraard wil het kabinet ook hen zo goed als mogelijk ondersteunen. Daarvoor is eerder al een breed pakket aan ondersteuningsmaatregelen ontwikkeld. Zo wordt onderzoek gedaan om beter beeld te krijgen van de klachten en effectieve behandeling van post-COVID. Daarnaast is er een ondersteuningsaanbod voor mensen met post-COVID, bijvoorbeeld door de paramedische herstelzorg aan mensen met post-COVID tijdelijk te vergoeden vanuit het basispakket en via C-support.  

Door: Nationale Zorggids