Normal_istockphoto-1342134434-612x612

Radioloog Derya Yakar en gynaecoloog-oncoloog Marian Mourits van het UMCG zagen dat de doorstroom van vrouwelijke medische specialisten naar leidinggevende posities slecht in verhouding stond met het aantal dat uiteindelijk promoveerde in hun veld. De twee specialen hebben daarom samen afdeling P&O een sponsorschapsprogramma voor leidinggevenden ontwikkelt, om vrouwelijke talenten te herkennen en op waarde te schatten. Dit meldt UMCG.

Van alle gepromoveerde medisch specialisten in het UMCG is 65 procent vrouw. Met de aanwas van vrouwelijk talent gaat het dus goed. Maar de doorstroom van vrouwelijk talent naar academische en leidinggevende posities blijft sterk achter, vooral in de middelste loopbaanfase. Gynaecoloog-oncoloog Marian Mourits vertelt: "In het UMCG is nog geen 18 procent van onze afdelingshoofden een vrouw. En slechts 26 procent van de vrouwen stroomt in de Nederlandse UMC’s door tot hoogleraar. Ergens zit er een lek in de pijplijn, waar blijven al die vrouwen?" Radioloog Derya Yakar vult aan: "We zijn benieuwd wat talentvolle vrouwen nodig hebben om door te groeien en of ze iets in hun loopbaan hebben gemist."

Interviews

Om dit uit te zoeken hebben Derya en Marian samen met de afdeling P&O twintig vrouwen geïnterviewd die halverwege hun carrière in het UMCG zijn. Deze interviews helpen om criteria op te stellen voor een sponsorschapsprogramma voor leidinggevenden, die hiermee een concrete rol krijgen om diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Één van de ambities van het UMCG.

Sponsorschap

Een sponsor is een voorvechter voor talent, die diens belangen beschermt en loopbaan bevordert. Door de toekomstige opleiding worden leidinggevenden getraind om diverse en inclusieve talenten te herkennen en hen op waarde te schatten. In het artikel dat Derya en haar team afgelopen jaar publiceerden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, laten zij zien dat sponsorschap door leidinggevenden essentieel is om talentvolle mensen te ondersteunen. 

Sponsorschap mogelijk maken

Op dit moment is sponsorschap iets informeels. Daardoor heeft niet iedereen die vooruit wil dezelfde mogelijkheden. Door strategische lijnen transparant te maken, krijgt iedereen dezelfde kans op ondersteuning. Derya: "Uit studies in grote groepen is gebleken dat mannen van nature beter zijn in het opzoeken en benaderen van een strategische mentor. Vrouwen zijn meer bescheiden in het kenbaar maken van hun ambities en competenties. Voor een volgende stap in je carrière is het belangrijk dat je niet alleen goed bent in wat je doet, maar ook dat je de juiste mensen kent. Een leidinggevende te hebben die je op een tactisch moment in de spotlights zet."

Streven naar diversiteit

Door het onderzoek hebben al meerdere potentiële sponsors zich spontaan opgegeven. Velen van hen hebben zelf ook een sponsor gehad die hen geholpen heeft bij stappen in hun carrière. Marian: "Een diversiteit aan mensen zorgt ervoor dat we betere zorg kunnen verlenen die aansluit bij onze diverse patiëntenpopulatie. Je hebt intro- en extraverte mensen nodig, denkers en doeners, van kleur, wit en alles er tussenin. We willen niet meer dat iedereen bij een chirurg of een directeur als eerste denkt aan een man."
 
Door: Nationale Zorggids