Normal_addiction-counselor-and-his-patients-2021-08-26-15-44-44-utc

Vakbond FNV heeft belangrijke aanvullende afspraken gemaakt met branchevereniging ‘de Nederlandse ggz’ over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er komt 10 procent extra loon bovenop de loonsverhogingen die al in de lopende cao zijn afgesproken. Dit is nodig vanwege de sterk gestegen inflatie. Dit meldt FNV Zorg & Welzijn.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "De torenhoge inflatie en de zwaarwegende omstandigheden waarmee de ruim 100.000 ggz-medewerkers te maken hebben, maken een aanzienlijke loonsverhoging noodzakelijk. Dat medewerkers tijdens de onderhandelingen zelf een petitie waren gestart die in korte tijd meer dan tienduizend handtekeningen opleverde, tekent de noodzaak. We zijn blij dat we er ondanks moeizaam overleg met de werkgevers zijn uitgekomen."

Verbetering

In 2023 zal er een extra salarisverhoging van 5 procent worden doorgevoerd, met een minimum van 150 euro, boven op de eerder overeengekomen salarisverbetering van 2 procent met een minimum van 60 euro.  Voor 2024 staat er een loonsverhoging van 2 procent met een minimum van 60 euro op de planning, gevolgd door een extra verhoging van 5 procent, waarvan 1 procent eenmalig is en op basis van het aantal gewerkte uren in de maand van uitbetaling. De structurele salarisverhoging van 4 procent heeft ook een minimum, namelijk van 120 euro. De extra salarisverhoging zal ook worden doorberekend op toeslagen, zoals vakantie- en eindejaarstoeslagen.

Afspraken

Bij elke salarisverhoging is een minimale verhoging afgesproken, waardoor werknemers met een voltijds dienstverband er minimaal 450 euro op vooruit zullen gaan. Alle afspraken leiden globaal tot de volgende loonsverhogingen in procenten:
 
Voor bruto salarissen tot 2.000 euro per maand zal er tot en met 31 december 2024 een salarisverhoging van 22,5 procent zijn.
Voor bruto salarissen tot 4.000 euro per maand is er een salarisverhoging van 15,88 procent.
Voor bruto salarissen tot 6.000 euro per maand is de salarisverhoging van 15,22 procent.
Voor bruto salarissen tot 8.000 euro per maand is er een salarisverhoging van 12,95 procent.

Aanvulling

Deze afspraak vormt een aanvulling op de al bestaande cao-afspraken, zoals het schrappen van treden in een aantal salarisschalen en het toevoegen van extra treden aan het begin en einde ervan, de verhoging van de onregelmatigheidstoelage, de mogelijkheid om gebruik te maken van de generatieregeling en de regeling voor het balansbudget. Dat is een budget van 500 euro dat naar eigen inzicht kan worden besteed. Daarnaast is er overeengekomen om de eigen bijdrage voor reiskosten te halveren, wat resulteert in een netto verhoging van 14 euro per maand sinds 1 januari 2023.

Rechtvaardigheid

Met deze aanvullende afspraken in de cao GGZ zorgt de FNV ervoor dat de ruim 100.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg een eerlijke en rechtvaardige beloning ontvangen. De vakbond zal zich blijven inzetten voor de belangen van werknemers in de ggz en streeft naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de sector.
 
Door: Nationale Zorggids