Normal_physiotherapist-filling-in-the-patient-file-on-the-2022-04-05-22-09-06-utc-min.jpg

Veel HR- en L&D professionals in de zorg voorzien op korte termijn (één tot drie jaar) veel veranderingen in het leerlandschap in de zorg. 71 procent verwacht dat de samenstelling van het leeraanbod zal veranderen, 69 procent dat de manier waarop leren en ontwikkelen wordt ingericht zal veranderen en 57 procent dat de benodigde competenties van zorgmedewerkers zullen veranderen. Verontrustend is het dan ook dat één op de vijf (21 procent) van de zorgorganisaties nu al vindt dat het enorm achterloopt wat betreft vernieuwing en innovatie op L&D vlak en dat slechts de helft (50 procent) aangeeft dat het lukt om mee te bewegen met de nodige veranderingen. Dit blijkt uit de L&D in de zorg monitor 2023, meldt Noordhoff Professional.

Zorgorganisaties zijn zich bewust van het belang van leren en ontwikkelen. Ze hebben bijna allemaal (94 procent) een duidelijke visie geformuleerd voor het leren en ontwikkelen van medewerkers. Maar schijn bedriegt, want bijna de helft (48 procent) van de HR- en L&D professionals in de zorg geeft aan dat dit slechts op papier zo is. Want bijna een derde van deze groep zegt dat de visie vaak niet wordt toegepast in de praktijk en bijna 1 op de 5 geeft aan dat deze visie te weinig richting biedt. 

Certificaten minder belangrijk

Ook valt er iets anders op in het onderzoek. Het voldoen aan de cao, wet- en regelgeving bungelt onderaan de lijst van beoogde doelen van het leerbeleid. Slechts 15 procent van de HR- en L&D professionals noemt het als een van de doelen van het leerbeleid. Dat is een groot contrast met de drie meest genoemde doelen: goede kwaliteit van zorg (72 procent), bekwame medewerkers (59 procent) en behouden van huidige medewerkers (44 procent). Het accreditatiebeleid is kennelijk niet langer de hoogste prioriteit voor zorgorganisaties. De rol van de overheid bij beslissingen omtrent het accreditatiebeleid wordt maar matig op prijs gesteld. Slecht 17 procent van de HR- en L&D professionals is van mening dat de overheid over voldoende kennis en kunde beschikt op dit vlak. 
 
Niet alleen de HR- en L&D professionals maar ook medewerkers in de zorg zien het huidige accreditatiebeleid als beperkend. Patrick Hendriks, General Manager Noordhoff Professional daarover: “Medewerkers willen meer eigen regie. Verplichte scholing over kennis en vaardigheden die je al beheerst, dragen niet bij aan de ontwikkeling van de medewerker. Slechts 12 procent van de medewerkers geeft aan zichzelf het beste te kunnen ontwikkelen als ze eerst de nodige accreditaties halen voor ze met iets nieuws beginnen. Dat is opvallend laag als je het afzet tegen de 56 procent die aangeeft juist liever de benodigde vaardigheden op te doen tijdens het werk en 50 procent van de werknemers die aangeeft het liefst zo kort en bondig mogelijke lesstof te willen tussen het werken door. Zorginstellingen kunnen daarop nog veel meer inspelen. Bijvoorbeeld door medewerkers meer zeggenschap te geven over de manier waarop ze hun vak bijhouden.”

Nieuwe leervormen niet benut

HR- en L&D professionals in de zorg hebben nog maar weinig oog voor echt vernieuwende leervormen. Gevraagd naar de leervorm / leertrend waarop zij in 2023 vooral inzetten, worden blended learning (55 procent), E-learning (55 procent) en fysieke trainingen (54 procent) veruit het vaakst genoemd. Virtual Reality (6 procent), Gamification (3 procent) en Augmented Reality (2 procent) worden mondjesmaat genoemd. 
 
Door: Nationale Zorggids