Normal_addiction-counselor-and-his-patients-2021-08-26-15-44-44-utc

Het aantal werknemers in zorg en welzijn is in 2022 voor het zesde jaar op rij toegenomen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale bestand aan werkenden in deze sectoren is met netto 20.000 mensen gegroeid. Toch is dit niet genoeg voor het opvangen van de personeelstekorten in het sociaal werk. Dit zegt Senior onderzoeker Sonja Liefhebber van Movisie.

Deze tekorten nemen de laatste jaren alleen maar toe: sociaal werk is een van de branches binnen zorg en welzijn waar de uitstroom van personeel zeer groot is. Hierdoor staat de continuïteit en kwaliteit van het sociaal werk onder druk.

Rappport

Dit is een van de uitkomsten in het nieuwe rapport ’Sociaal werkers anno 2023’ van Movisie over de beroepsgroep sociaal werk. De onderzoekers constateren ook dat het onduidelijk is hoeveel werknemers in het sociaal domein werkzaam zijn bij gemeenten. In de branche sociaal werk zijn 58.000 sociaal werkers. Met de branche gehandicaptenzorg en de jeugdzorg erbij gaat het om 190.000 sociaal werkers. Over de sociaal werkers in dienst van gemeenten zijn echter geen cijfers beschikbaar.
 
Door: Nationale Zorggids