Mantelzorgers voelen zich niet genoeg gesteund door de overheid

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de Haagse Hogeschool, werpt een verontrustend licht op de mantelzorgondersteuning van de overheid. Uit onderzoek onder duizend actieve mantelzorgers, gericht op het verbeteren van de positie van mantelzorgers en senioren, blijkt dat de overheid een dikke onvoldoende krijgt. Dit meldt Senior Service.

In 2022 voelde 47 procent van de mantelzorgers zich niet gesteund, maar dit percentage is in 2023 gestegen naar een zorgwekkende 78 procent. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over de financiële vergoedingen en een gebrek aan kennis over waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. Slechts 1 procent van de mantelzorgers noemt het persoonsgebonden budget (PGB) als vorm van hulp vanuit de overheid in 2023, vergeleken met 6 procent in 2022. Daarnaast noemt slechts 6 procent in 2023 de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als mantelzorghulp, terwijl dit percentage in 2022 ook 6 procent was. Het is zorgelijk dat de bekendheid met deze financieringsmogelijkheden laag blijft, aangezien ze mantelzorgers kunnen ondersteunen in hun taken. 

De resultaten benadrukken de noodzaak, dat er meer duidelijkheid en toegankelijkheid komt over de beschikbare regelingen en financiële ondersteuning, en dat er betere voorlichting wordt aangeboden om mantelzorgers te helpen bij het vervullen van hun taken. 

Ondersteuning

“Het is niet dat een overheid niets doet. Het is dat de boodschap niet aankomt,” zegt Floris Vervat, initiatiefnemer van Het Nationaal Mantelzorgonderzoek en oprichter van Senior Service. "Ruim 60 procent van de mantelzorgers is niet op de hoogte of zij in aanmerking komt voor financiële vergoedingen die door de overheid of de zorgverzekeraar worden geboden. Bij Senior Service ervaren wij dagelijks dat alle goedbedoelde initiatieven van de overheid, de mantelzorger en senior onvoldoende bereiken. Wij zijn ons ervan bewust dat ondersteuning bij aanvullende mantelzorg begint bij het verlenen van financieel advies. Onze medewerkers zijn getraind om mantelzorgers en senioren van dit advies te kunnen voorzien."
 
Arthur Clement, oprichter van sociale mantelzorg-app Hello 24/7, vult aan: “Veel mantelzorgers zijn zo druk met het regelen van zorg naast hun eigen leven en werk dat ze extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. Laten we eerlijk zijn, mantelzorgers nemen veel werk uit handen en dat is ook nodig vanwege de werkdruk van de professionele zorg. Om aan de informatiehonger te voldoen, is op dit punt een landelijke aanpak, in samenwerking met de overheid, hard nodig." 
 
“Een ander punt van zorg is dat 87 procent van de respondenten aangeeft dat zij onzeker zijn over de zorg en ondersteuning die zij geven aan de zorgvrager” vertelt dr. Tsjitske Haanstra, senior onderzoeker bij het lectoraat Relationele Zorg van de Haagse Hogeschool, “Mantelzorgers zijn vaak niet geschoold om zorgtaken uit te voeren. Trekt de mantelzorger die steunkousen wel goed aan? Begrijpt de mantelzorger het medicatieoverzicht?”

Emotionele last

Maar liefst 71 procent van de ondervraagden heeft behoefte aan betere voorlichting en aan online trainingen voor mantelzorgers. Het gebrek aan zekerheid en gebrek aan educatieve informatie kunnen redenen zijn waarom 95 procent van de deelnemers zich wel eens schuldig voelt over het niet kunnen bieden van de gewenste ondersteuning aan haar dierbaren. Dit gevoel van schuld legt een extra emotionele last op de mantelzorgers en benadrukt de noodzaak van waardevol advies en begeleiding om hen te helpen de juiste zorg te verlenen. 
 
Door: Nationale Zorggids