Normal_gynecology-consultation-happy-young-pregnant-woma-2023-03-23-07-54-58-utc

NU’91 vindt de structurele loonsverhoging van 3 procent die werkgever Bo Geboortezorg wil uitbetalen aan haar zorgprofessionals in de kraamzorg niet genoeg. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Bo Geboortezorg noemt het een ‘zomergeste’ en doet dus alsof het nieuw is, maar feitelijk gaat het om een afspraak uit de vorige cao. Daarin was al opgenomen dat er een salarisstijging zou plaatsvinden, zodra extra geld beschikbaar zou komen vanuit de overheid. Deze 3 procent is dus een sigaar uit eigen doos. Bovendien staat het wel in heel schril contrast met de andere sectoren van de zorg, waar recent inflatiecorrecties van soms wel bijna 15 procent zijn afgesproken.” Dit meldt NU’91.

 

Net als de rest van de zorg, heeft ook de kraamzorgsector last van zowel personeelstekorten en een hoge uitstroom. Om ervoor te zorgen dat de overige verpleegkundigen en verzorgenden blijven, is het noodzakelijk om een gedegen inflatiecorrectie toe te passen. Daarom vindt NU’91 de magere salarisverhoging van Bo Geboortezorg onbegrijpelijk. Femke Merel van Kooten: “Zorgprofessionals in de kraamzorg verdienen, net als hun collega’s in de andere zorgsectoren een eerlijk salaris om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De dagelijkse kosten zijn door de inflatie de afgelopen jaren enorm gestegen en dan is een structurele loonsverhoging van slechts 3 procent gewoon niet genoeg om dit te compenseren. Het is dan ook een zeer teleurstellend en ondermaats ‘gebaar’.”

Na de zomer gaat NU’91 samen met andere bonden weer in gesprek met de werkgevers over de nieuwe kraamzorg-cao. Hier gaan ze nogmaals een salariscorrectie in de kraamzorg bespreken.

Petitie

De organisatie was in juni al een petitie gestart waarin wordt gepleit voor een gedegen inflatiecorrectie voor de werkenden in de kraamzorg, zodat de urgentie wordt benadrukt. De gesprekken die NU’91 voorafgaand had met Bo Geboortezorg leidde tot deze petitie. Zo moet er ook meer duidelijkheid komen over het convenant dat door Bo Geboortezorg en de Nederlandse zorgverzekeraars is opgesteld. In het convenant staan namelijk diverse aanbevelingen om de kraamzorg te verbeteren, maar is het onduidelijk wat voor invloed de veranderingen hebben voor de zorgprofessionals in deze branche. Momenteel is de petitie ondertekent door 1277 mensen en zal het eind september worden aangeboden aan de werkgevers. Klik hier voor de petitie.

Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch