Impact corona: meer korte consulten huisarts en meer contact met POH-GGZ

De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Dit uit zich onder andere in de veranderingen in de consulten en visites die door de huisartsenpraktijk worden gegeven; in aantal, in duur en in vorm. Zo waren er in de tweede helft van 2022, toen alle coronamaatregelen waren vervallen, meer (korte) huisartsconsulten en meer contacten met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) dan voor de coronapandemie. Ook legden huisartsen minder visites af dan vóór de coronapandemie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, meldt het onderzoeksinstituut. 

In de tweede helft van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten 5 procent boven het niveau van 2019. Voor een fulltime werkende huisarts betekent dit zo’n tien extra consulten per week. Sinds de coronapandemie in 2020 zijn er meer korte consulten van minder dan 5 minuten. Dit was ook in 2022 het geval. Daarnaast ziet Nivel dat er in de tweede helft van 2022 meer consulten van 5 tot 20 minuten werden gevoerd dan voor corona.

Minder huisartsvisites

Het aantal reguliere visites dat huisartsen bij patiënten aan huis brachten was in de eerste helft van 2022 18 tot 19 procent lager dan in 2019. Voor een fulltime werkende huisarts betekent dit één visite minder per week. Mogelijk is er een relatie met de hoge werkdruk voor huisartsen, maar dit moet Nivel verder onderzoeken.

Meer consulten POH-GGZ

Het aantal consulten met de POH-GGZ lag in de tweede helft van 2022 11 tot 12 procent boven het niveau van 2019. Voor een praktijk met 2.095 patiënten (dat is bij een fulltime werkende huisarts het geval) betekent dit bijna één consult extra per week. Mogelijke verklaringen zijn gelegen in een groter aantal mensen met psychische problemen en de langere wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/ook-na-de-coronapandemie-wordt-de-huisartsenzorg-lering-getrokken-uit-veranderingen-die, geraadpleegd op 28-8-2023