Actiegroep van ‘Bevlogen Huisartsen’ spant rechtszaak aan tegen NZa

Omdat huisartsen een te krappe vergoeding krijgen voor hun huisvestings- en personeelskosten, moeten ze een deel uit eigen zak betalen. De actiegroep ‘De Bevlogen Huisartsen’ spant daarom en rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op donderdag 26 oktober dient de zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit meldt De Bevlogen Huisartsen.

Op basis van eigen onderzoek bij veertig huisartsenpraktijk verspreid door het land, zegt De Bevlogen Huisartsen dat de tarieven van de NZa voor onder meer huisvesting en personeelskosten niet kostendekkend en reëel zijn. Praktijken geven gemiddeld 13 procent meer uit aan huisvesting dan ze vergoed krijgen en vier op de vijf huisartsen kan geen fatsoenlijke ruimte vinden voor de praktijk. Soms moeten ze hierdoor patiëntenstops instellen of telefonische spreekuren houden.

Personeelskosten huisartsen

Ook voor de personeelskoten geldt dat huisartsen meer moeten betalen dan ze vergoed krijgen. Voor een doktersassistente bijvoorbeeld zijn de uitgaven 13 procent hoger dan de vergoeding.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky