Helft zorgmedewerkers heeft maandelijks met agressieve patiënten te maken

Ruim de helft van de zorgverleners heeft iedere maand zeker éen keer te maken met agressieve patiënten of cliënten. Ook komt het vaak voor dat ze worden geconfronteerd met agressie van familieleden van patiënten. Bijna de helft van hen meldt de agressie niet bij hun werkgever of de politie. Slechts 35 procent deelde dit bij zijn of haar werkgever en 7 procent deed aangifte bij de politie. Dit meldt Stichting IZZ die hier onderzoek naar deed.

Vooral medewerkers in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hebben te maken met agressieve patiënten. Ruim zeven op de tien medewerkers in deze sectoren hebben maandelijks minimaal één keer te maken met agressie  vanuit de patiënt of client. Maar ook in de jeugdzorg en vvt heeft de helft van het personeel te maken met agressieve bejegening. Bijna 50 procent van de medewerkers in ziekenhuizen wordt hier op maandelijkse basis mee geconfronteerd.

Jonge zorgmedewerkers vaakst slachtoffer

Opvallend volgens IZZ is dat vooral jonge zorgmedewerkers te maken hebben met agressie. Zeker twee op de drie professionals onder de 30 jaar is maandelijks slachtoffer van agressie door een patiënt. 30 procent van hen overweegt hierdoor te stoppen met hun werk. Alle zorgsectoren gezamenlijk genomen overweegt 24 procent te stoppen met hun werk door agressieve patiënten. Stichting IZZ noemt dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Compensatie eigen risico bij PTSS

“Stichting IZZ biedt financiële steun met de eigen risico compensatie (ERC) aan zorgverleners, en moedigt hen aan om melding te maken van agressie op de werkvloer en indien mogelijk aangifte te doen. Het is van cruciaal belang om gevoelens van onveiligheid te delen, gezien de aanzienlijke impact hiervan op zorgmedewerkers”, aldus directeur Roland Kip. Medewerkers met een IZZ Zorgverzekering (bij VGZ of CZ) krijgen vanaf 1 januari 2024 het eigen risico gecompenseerd wanneer zij een posttraumatische stressstoornis oplopen na agressie of geweld op de werkvloer.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky