Huisarts wil financiële compensatie VWS na actieve bemoeienis De Jonge

Vanwege de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid, oud-zorgminister Hugo de Jonge in het bijzonder, over zijn corona-aanpak denkt de Limburgse huisarts Rob Elens eraan om naar de rechter te stappen. Hij heeft reputatieschade opgelopen en personeel verloren. Dit meldt 1Limburg.

Elens liet patiënten die bij hem het coronavaccin AstraZeneca kwamen halen een verklaring ondertekenen waarin ze aangaven te begrijpen wat de risico’s waren. Wilden zij deze niet ondertekenen, kregen ze van hem geen prik. Ook beweerde hij patiënten succesvol te hebben behandeld met het omstreden hydroxychloroquine en met zink. Inmiddels is gebleken dat hydroxychloroquine de kans op overlijden aan de gevolgen van corona juist vergrootte.

Aandringen tot disciplinerend optreden

De Jonge bemoeide zich tijdens de coronaperiode actief met het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd richting de huisarts en zijn opstelling aan het begin van de coronacrisis. De inspectie verweet de dokter dat hij middelen tegen corona voorschreef die alleen voor andere ziekten zijn goedgekeurd. Ook nam de organisatie hem kwalijk dat hij patiënten verklaringen liet tekenen voor een coronaprik. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg was dat ook wel zo, maar krijgt hij in plaats van de eerdere berisping een waarschuwing. De boete die Elens voor het voorschrijven van het antimalariamiddel kreeg is afgelopen zomer door een rechter in stand gebleven.

De bewindsman bemoeide zich ermee "onder meer door er bij de inspectie op aan te dringen dat "disciplinerend" wordt opgetreden tegen de huisarts en door de vraag te stellen waarom de huisarts "überhaupt nog (de) praktijk (mag) uitoefenen gelet op alle uitingen" ", staat in een uitspraak van het college.

Financiële compensatie

Elens wil financieel gecompenseerd worden voor het oplopen van reputatieschade en het verlies van personeel en patiënten. Hij onderzoekt momenteel zijn mogelijkheden met enkele juristen. Een paar hebben al negatief advies gegeven, omdat de minister volgens hen toch gaat winnen. Toch hoopt hij dat er iemand is die hem wil bijstaan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky