Voorwaardelijk verbod op herschrijving BIG-register voor gz-psycholoog

Een gz-psycholoog die na een behandeltraject van enkele maanden intensief privécontact onderhield met een cliënt, heeft ernstig grensoverschrijdend gehandeld. Ze staat inmiddels niet meer ingeschreven in het BIG-register, maar gezien de ernst van het tuchtrechtelijk verwijtbare handelen krijgt ze van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een voorwaardelijk verbod op herinschrijving in het BIG-register. Als zij dus weer als gz-psycholoog aan de slag wil, moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Volgens de gz-psycholoog is er geen sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft de behandeling overgedragen aan een collega en startte het privécontact pas na het beëindigen van de behandelrelatie. Zij vond het nodig om contact met de man te houden om een terugval in eenzaamheid en de daardoor veroorzaakte pijn te voorkomen. Door met haar te oefenen in het opbouwen van verbinding, zou hij dit ook met anderen kunnen doen. De behandelend psychiater en opvolgende gz-psycholoog waren hiervan op de hoogte gesteld en zouden dat een goed idee vinden. Haar oud-cliënt zou alle gelegenheid hebben gehad om te stoppen met het contact, maar wilde hier zelf telkens mee door.

Het meeste contact vond plaats via WhatsApp. De psycholoog en oud-cliënt stuurden elkaar soms wel honderden berichten op een avond. Ook spraken ze elkaar via de e-mail en hebben ze elkaar drie keer fysiek gezien.

Ongelijkwaardige relatie

Volgens het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft ze hiermee de grenzen ernstig overschreden. Hoewel de behandelrelatie correct is beëindigd en overgedragen “is niet gebleken dat zij zich daarna ervan heeft vergewist dat de voorgaande professionele relatie geen onevenredige betekenis meer had”. Kort voor het stopzetten van de behandelrelatie liet de cliënt nog weten verliefd te zijn en die gevoelens bleven ook daarna bestaan. De gz-psycholoog had volgens de tuchtrechters moeten weten dat de ongelijkwaardige behandelrelatie nog steeds een rol speelde. Haar inhoudelijke kennis zorgde voor overwicht in de relatie, waardoor de cliënt afhankelijkheid ervaarde.

Recht op autonomie en privacy geschaad

Meerdere malen gaf de cliënt aan te willen stoppen met het contact, maar op geen enkel moment greep de gz-psycholoog de kans om dit daadwerkelijk te doen. Hij kwam telkens terug op zijn wens, maar dat maakt haar handelen volgens het tuchtcollege niet verschoonbaar. Zij heeft zijn recht op autonomie en privacy geschaad en niet genoeg respect gehad voor zijn fundamentele rechten en waardigheid. Het vertrouwen in de psychologie is daardoor beschadigd, oordeelt het tuchtcollege. Ook heeft ze haar beroepsgeheim geschonden door de cliënt in te lichten over andere cliënten.

Laten behandelen door leertherapeut

Wil de vrouw weer als gz-psycholoog aan de slag, dan moet ze tijdens een proeftijd van twee jaar een behandeling ondergaan bij een erkende leertherapeut. Rondt zij dit goed af, dan blijft de mogelijkheid bestaan dat ze haar beroep weer mag uitoefenen. Voldoet zij niet aan de voorwaarden, dan mag zij zich definitief niet meer herinschrijven in het BIG-register.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky