Steeds meer verpleegkundigen schrijven zelfzorgmedicatie voor

Het aandeel verpleegkundigen dat in 2022 zelfzorgmedicatie zoals paracetamol of maagzuurremmers voorschreef, is in tien jaar tijd gestegen. Het aantal receptplichtige medicatie dat is voorgeschreven is in tien jaar tijd ongeveer gelijk gebleven. Veel andere handelingen of medische taken door verpleegkundigen zijn niet vaker of minder vaak uitgevoerd dan in 2012. Dit meldt Nivel. 

Medische taken kunnen verschoven worden van artsen naar verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten om zo de artsentekorten te kunnen opvangen. Of dat het afgelopen decennium daadwerkelijk is gebeurd, daar keek het Nivel naar. Het voorschrijfgedrag op het gebied van zelfzorgmedicatie is beduidend veranderd, maar verder ziet het onderzoeksinstituut weinig grote veranderingen.

Specialismen

In 2012 schreef 3,9 procent van de verpleegkundigen zelfzorgmedicatie voor en in 2022 steeg dat naar bijna 30 procent. Het uitschrijven van recepten binnen het eigen vakgebied is sinds 2012 toegestaan voor verpleegkundigen in de diabeteszorg, oncologie en voor verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in astma en COPD. Dit geldt ook voor verpleegkundig specialisten. Receptplichtige medicatie is in tien jaar tijd níet vaker door hen voorgeschreven.

Medicatietoediening

Medicatietoediening via een slangetje in de rug of pijnbestrijding via deze weg is in 2022 door 37 en 35 procent van de verpleegkundigen uitgevoerd. 70 procent brengt weleens een infuus aan en 57 procent prikt bloed. Hier is niet veel veranderd sinds 2012, zegt Nivel. Ook het aandeel verpleegkundigen dat medische diagnoses stelde of laboratoriumuitslagen beoordeelde is niet significant gestegen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky