Voorlopig geen verplichte registratie cliëntprofielen in de wijkverpleging

Vanaf 2025 is de wijkverpleging toch niet verplicht cliëntprofielen te registreren. Demissionair minister Conny Helder van Volksgezondheid wil echter geen afscheid nemen van het experiment met cliëntprofielen. Ze vreest dat de sector dan weer terug is bij af. Dit meldt Skipr.

In een motie roepen NSC en PVV Helder op om af te zien van de verplichting om registratie van cliëntprofielen in de wijkverpleging te verplichten. NSC-Kamerlid Agnes Joseph stelt dat niet alle aanbieders van wijkverpleging achter dit plan staat en dat er bovendien niet genoeg bewijsvoering is voor vermindering van registratielast door cliëntprofielen. Het is ook nog niet bewezen dat deze profielen leiden tot beter passende zorg of zelfs goedkopere zorg.

Steeds meer organisaties verzetten zich afgelopen tijd tegen de verplichting om cliëntprofielen te registreren. Zo noemde Buurtzorg-directeur Jos de Blok ze een bedreiging voor de wijkverpleging. Een burgerinitiatief van wijkverpleegkundige Jennifer Bergkamp wist ruim negenduizend handtekeningen binnen te halen. Volgens Bergkamp haalt bekostiging op basis van cliëntprofielen de mens uit de zorg.

Integraal tarief wijkverpleging

Helder wil desondanks wel doorgaan met het experiment cliëntprofielen. Hiervoor moeten de aangesloten partijen wel data blijven aanleveren, roept de minister op. Dat is volgens haar van groot belang om te kunnen vasthouden aan de integrale bekostiging wijkverpleging.  “Het integrale tarief maakt onderdeel uit van het experiment met cliëntprofielen. Stoppen met het experiment cliëntprofielen betekent ook stoppen met de integrale tarieven" aldus de minister tijdens het tweeminutendebat woensdag. 95 procent van de aanbieders, ook Buurtzorg, maakt hier gebruik van. "Dan zijn we weer helemaal terug bij af,"

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky