Psychiate en GZ-psycholoog berispt voor fouten in rapport Thijs H.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een psychiater en een GZ-psycholoog berispt voor fouten in hun rapportage over drievoudig moordenaar Thijs H. Zij hebben volgens het tuchtcollege ten onrechte de vraag niet inzichtelijk beantwoord of H. tijdens het plegen van de misdrijven psychotisch was. En dat terwijl het antwoord op die vraag voor het oordeel van het Hof van groot belang was.

H. daagde de deskundigen voor de tuchtrechter omdat hij hun rapportage sturend, vooringenomen, demoniserend en suggestief vindt. De rapportage speelde een belangrijke rol in de straf die het Hof Thijs H. oplegde. Hij kreeg in hoger beroep 22 jaar cel en tbs voor de moord op drie wandelaars in 2019. De Hoge Raad verlaagde de celstraf tot 21 jaar en tien maanden.

De rechtbank had H. 18 jaar en tbs opgelegd. De rechtbank week hiermee af van het advies van het Pieter Baan Centrum om H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren en hem geen gevangenisstraf op te leggen. H. ging in hoger beroep. Het Hof gaf opdracht aan de deskundigen om een rapportage op te stellen. "In dit rapport hebben de rapporteurs het antwoord op de vraag opengelaten of klager voorafgaand aan en ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten psychotisch ontregeld was. Zij hebben ook geen advies gegeven over de toerekening", aldus het college. Het Hof oordeelde op basis hiervan dat de misdaden H. verminderd konden worden toegerekend.

Zwartgelakte documenten

Beide deskundigen hebben volgens het tuchtcollege onvoldoende gemotiveerd waarom H. naar hun mening tijdens zijn daden niet onder invloed van een psychose zou zijn geweest. "Een sluitende onderbouwing ontbreekt", aldus het tuchtcollege. Bovendien maakten ze gebruik van door het Hof geleverde documenten die deels zwartgelakt waren. Ze hadden het Hof moeten vragen om ongecensureerde stukken, of moeten opschrijven waarom zij daarvan afzagen, aldus het college.

H. had ook geklaagd over de vooringenomenheid van de psychiater. "De psychiater heeft met specifieke woordkeuze zijn bevindingen onvoldoende waardevrij omschreven. Dit klachtonderdeel is gegrond verklaard."

Door: ANP